DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1987 str. 137     <-- 137 -->        PDF

Grupimično i skupinasto gospodarenje primjenjuje se prvenstveno u bukovim
sastojinama, a zatim u mješovitim sastojinama bukve i jele na mjestima
gdje se javlja obilno prirodno podmlađenje.


Kako u strukturi šuma ovog područja sudjeluju degradirane šume i panjače,
te neobrasla šumska zemljišta (bujadniee) s velikim površinama, u poratnom
periodu glavna aktivnost šumarstva usmjerena je na poboljšanje degradiranih
šuma i panjača provedbom raznih uzgojnih mjera od resurekcije,
čišćenja, proreda, introdukcije do konverzije i proširenja areala šuma podizanjem
šumskih kultura na neobraslim šumskim zemljištima.


Prema fizičkom obimu i načinu sječa, opsegu, vrsti i kvalitetu izvođenja
šumsko-uzgojnih radova, možemo govoriti o više poratnih razdoblja:


Vrijeme od 1946. do 1952. godine karakteristično po velikom obimu kvalitetnih
sječa i masovnom, uglavnom do 1950. godine neuspjelom pošumljavanju
nepotpuno obraslih i neobraslih površina, pretežno sjemenom raznih, ponekad
i neodgovarajućih vrsta drveća s obzirom na stanišne prilike i biološke
zahtjeve.


Razdoblje od 1953 — 1960. godine karakterizira sistematsko uređivanje
šuma, postupno svođenje sječa u realnije mogućnosti šuma, planski smišljeniji
i kvalitetniji rad na podizanju kultura četinjača, provođenje čišćenja i proreda
u degradiranim šumama i panjačama bukve i običnog graba i dosta
masovno očetinjavanje degradiranih i čistih bukovih sastojina sjemenom jele,
koje je zanemareno i zbog toga uglavnom neuspjelo u konkurenciji s bukvom.


Vremensko razdoblje od 1961—1969. godine koje započinje reorganizacijom
šumarstva (1960. g.) i stavljanjem šumarstva na privredni račun uz formiranje
šumskih gospodarstava označeno je snažnim poletom u šumarstvu,
ističe se po obimnom podizanju intenzivnih šumskih kultura i plantaža autohtonih
i alohtonih četinjača, osnivanjem većeg šumskog rasadnika za industrijsku
proizvodnju šumskih sadnica, rekonstrukcijom panjača i oslobađanjem jele
u degradiranim bukovim šumama i panjačama smještenim bliže naseljima na
obroncima Velike i Male Kapele, koja se u ovim šumama javlja prirodnim
putem, naletom jelovog sjemena sa stabala susjednih mješovitih šuma bukve
i jele. ^-;,,.´?*´:´*;


Razdoblje od 1970—1984. godine označeno je znatnim suženjem obima
svih šumsko-uzgojnih radova i smanjenjem proizvodnje šumskih sadnica.


Jednaka kretanja zabilježena su na području cijele Republike. No krajem
ovog razdoblja sazrela je svijest u struci i društvu o potrebi intenziviranja
šumsko-uzgojnih radova i proširenju šumskih površina povećanjem obima pošumljavanja
neobraslog šumskog zemljišta. Pokrenute su društvena akcije
pošumljavanja, već 1980-te godine došlo je do povećanog obima pošumljavanja,
a temeljem (1981. godine) zaključenog društvenog dogovora o omladinskim
radnim akcijama pošumljeno je putem Savezne radne akcije (SOR-a) 1983
i 1984. godine blizu 400 ha površine bujadnica. Akcija pošumljavanja putem
SOR-e nastavljena je i 1985. godine sa podjednakom površinom pošumljavanja.


Iz činjenice, da panjače i neobrasle šumske površine čine 30% površine
Šumskog gospodarstva Ogulin i to visokoproizvodnih tala očito je, da povećanje
proizvodnje drvne materije treba tražiti prvenstveno na tim površinama,


443