DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 97     <-- 97 -->        PDF

moupravljanja i delegacija, aktivnosti u
radu društveno-političkih i društvenih organizacija,
društveni standard i radni uvjeti,
protupožarna zaštita i sportski život.
Tekstovni dio završava se podacima


o dobivenim odlikovanjima i priznanjima
te kako će biti »Naše sutra ...«, a cijela
publikacija fotografijama dosadašnjih i
sadašnjeg generalnog direktora Kombinata
i Popisom zaposlenih radnika (koji
je, međutim, ispao u kazalu sadržaja).
Publikacija sadrži niz crnobijelih i kolor
fotografija, nekoliko grafikona i »preglednu
kartu DIK-a »Spačva« Vinkovci«.


Uobičajeno obilježavanje (proslava) uzastopnih
godišnjica ima puno opravdanje
u slučajevima, ako se istodobno i javno
prezentira rad odnosne organizacije (proizvodne
ili druge) tiskanom publikacijom
kao što i ova. Ne samo za širu javnost
nego i za radnike vlastite radne organizacije,
pogotovo, kada ih je preko 2000
(kao što ih je u DIK »Spačva«) i na radu
u raznim tvornicama, pa i mjestima. Zacijelo
će svaki radnik s ponosom svojoj
okolini pokazivati, npr., sliku inter hotela
»Panorama« u Oberhofu, DR Njemačka,
koji je kompletno opremljen hrastovim
prozorima i vratima izrađenih u DIK-u
»Spačva«, a u dragoj uspomeni ostat će
šio je zapisano njegovo ime i tako spašeno
anonimnosti i zaboravu, itd.


Od detalja naglašavam, da »Spačva«
praktički sa 100s/« iskorištava sirovinu,
jer otpad (piljevinu, blanjevinu i si.) što
ne može potrošiti energana (energane)
briket i ra se kao ogrjevni materijal ili usitnjava
(topolovina) i otprema u tvornicu
papira u Belišou (otpad koji ostaje u
šumi ne smijemo računati kao potpuni
gubitak, jer je on »gnoj šume«, dakle
iskorišten je u proizvodnji drvne mase).


Konačno, takve publikacije, pa i ova, u
današnjici su dokumentacija rada a u
budućnosti izvori za povijest naše zemlje.


Oskar Piškorić


BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL,
DE ECOLOGIA, BR. 30, Madrid, 1986.


G an du lio, L. M.; Munoz, L. A.:
Karta potencijalne primarne neto produktivnosti
španjolskih ekosistema


Proučavani isu rezultati istraživanja o
valorizaciji primarne neto produktivnosti
raznih terestričkih ekosistema, a izvedeni
zaključci konkretizirani su u seriji formula
koje dozvoljavaju široke mogućnosti
izbora za iskorišćivanje biotopa u šumarstvu
i stočarstvu (pašarenju).


Analiza raznih modela za računanje primarne
neto produktivnosti u funkciji ambijentalinih
parametara dozvoljava zaključak
da je Rosenzweigov model najpogodniji
za upotrebu u zemljama umjerene
klime. Izložena je metodologija za računanje
stvarne maksimalne evapotranspiracije.
Konkretizirani su upotrebljeni materijal
i metode za izradu karte potencijalne
primarne neto produktivnosti španjolskih
ekosistema.


M ontoya O., J. M.: Ekologija i borove
šume


U radu se analizira uloga borova i borovih
šuma u inicijalnoj prirodnoj sredini
(klimaks i potencijalna vegetacija), njihova
prostorna i vremenska dinamika te
njihov odnos prema aktivnosti čovjeka.
Osim toga iznose se zapažanja o vjerojatno
negativnom učinku borovih šuma na
tlo.


Herr a uz, J. M.: Endemski i ibero-afrički
florni elementi u flori okruga Alcaraz
(Albacete)


U radu se daju horološke i ekološke
reference 114 iberijskih i 63 ibero-afričkih
taksona u okrugu Alcaraz (Albacete)
uz naznaku njihove situacije u koordinatama
UTM u kvadratima od 1 km x 1
km. Četrnaest od njih po prvi puta se citiraju
za pokrajinu Albacete. Ističe se
ekološko značenje enklave »Los Chorros
Y Calar del Mundo« i predlaže za nju ne


287