DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 90     <-- 90 -->        PDF

IZ INOZEMSTVA


INTERNACIONALNI CENTAR ZA
POSTDIPLOMSKE POLJOPRIVREDNE
STUDIJE U PARIZU


(International Center for advanced
Mediterranean Agronomic
Studies), Paris


C.I.H.EA.M. (ili I.C.A.M.A.S.)


Na sastanku generalnih direktora poljoprivrede
mediteranskih zemalja 1958.
godine španjolska je delegacija predložila
da se osnuje jedna institucija u svrhu
obrazovanja starijih poljoprivrednih
stručnjaka za razvoj poljoprivrede u Mediteranu.
Smatralo se, da jedan od glavnih
razloga slabog poljoprivrednog razvoja
u Mediteranu leži u pomanjkanju
znanstvenog i stručnog osoblja. Tako je
došlo do sporazuma o osnivanju Internacionalnog
Centra za postdiplomske poljoprivredne
studije u Parizu. Sporazum je
potpisan 21. svibnja 1962. godine od predstavnika
ovih 7 mediteranskih zemalja:
Španjolska, Francuska, Grčka, Italja, Portugal,
Turska i Jugoslavija.


Ciljevi Internacionalnog Centra


— unaprediti tehnički i ekonomski razvoj
poljoprivrede Mediterana u okviru
najšire moguće internacionalne suradnje
s različitim internacionalnim organizacijama
kao na pr. s Evropskom ekonomskom
zajednicom, Organizacijom za poljoprivredu
i ishranu, Komisijom Evropskih
zajednica, Evropskim Savjetom itd.;
— ojačati i koordinirati rad postojećih
Mediteranskih Instituta i eventualno osnovati
nove;


— uključujući što veći broj zemalja iz
Mediteranske regije u rad Internacionalnog
Centra;
— iskoristili svaku inicijativu u sektoru
poljoprivrednog razvoja koja bi mogla
unaprijediti poljoprivredu Mediterana.


Članice Internacionalnog Centra


Danas Centar ima redovitih 10 članica:


Alžir, Egipat, Španjolska, Grčka, Francuska,
Italija, Portugal, Tunis, Turska i


Jugoslavija, Libanon i Marocco su izvanredne
članice.


Struktura Internacionalnog Centra


Struktura Centra je ovakva:


— Poslovodni Odbor;
— Znanstveno-savjetoidavni Komitet;
— Generalni Sekretarijat;
— Instituti i njihovi aneksi.
Poslovodni Odbor


Poslovodni Odbor se sastoji od predstavnika
zemalja članica, od generalnog
tajnika O.E.C.D. i Savjeta Evropske komisije
te od predstavnika izvanrednih
članica koje imaju savjetodavni status.
Poslovodnim Odborom irukovodi predsjednik
koji se bira na 4 godine između
članova Odbora. Poslovodni Odbor definira
generalnu politiku Centra i odobrava
budžet. Osim toga Poslovodni Odbor imenuje
članove Zaianstvenonsavjetodavnog
Komiteta, Glavnog tajnika, direktore Instituta
i nastavnike. Spomenuti Odbor odobrava
nastavni i znanstveno-istraživački
program koji obavljaju Instituti ili njihovi
aneksi. Odbor također odlučuje o načinu
i uvjetima stipendiranja postdiplomanata.


Znanstveno-savjetodavni Komitet


Znanstveno^savjetodavni Komitet se sastoji
od različitog broja osoba imenovanih
od Poslovodnog Odbora za vrijeme
od 4 godine. »Oni su izabrani naročito
između ustanova gdje se vrši postdiplom
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 91     <-- 91 -->        PDF

V
SI. 1. Zemlje članice Internacionalnog Centra za postdiplomske
poljoprivredne studije.


ska nastava iz oblasti poljoprivrede kao i
između predstavnika država, institucija i
fundacija ´koje doprinose unapređenju
Centra«.


Znanstveno-savjetodavni Komitet se sastaje
na poziv predsjednika Poslovodnog
Odbora. S obzirom na raznolikost problema
Poslovodni Odbor je odlučio da
osnuje »ad hoc groups« koje se sastoje
od specijalista onog problema koji se
tretira.


Generalni Sekretarijat


Glavni tajnik je imenovan od Poslovodnog
Odbora. Generalni Sekretarijat se sastoji
od Glavnog tajnika i Direktora pojedinih
Instituta. To je ključ Centra. On


igra važnu ulogu u tekućim poslovima i
to naročito s obzirom na koordiniranje,
informiranje i sintezu aktivnosti različitih
tijela Centra.


Instituti


Postoje četiri Mediteransko-poljoprivredna
Instituta putem ikojih Centar ostvaruje
postavljene ciljeve.


Instituti u Bari-u (Italija) i Montpellier-
u (Francuska) djeluju od samog osnivanja
Internacionalnog Centra (1962).


Institut u Saragossa (Španjolska) osnovan
je 1970.
Institut u Xania (Grčka) osnovan je
1983.


281
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Institutima rukovode direktori koje imemuje
Poslovodni Odbor.


Aktivnost Instituta očituje se u tri
pravca: obrazovanje, istraživanje i suradnja
za razvoj.


Obrazovanje se očituje u postdiplomskoj
nastavi koja je organizirana u dva
pravca: specijalizacija i znanstvenoistraživačka
djelatnost.


Nastava za specijalizaciju traje jednu
godinu; kandidati postižu diplomu specijalista
(Post-graduate Specialisation Diploma).


Nastava za znanstveno-istraživačku djelatnost
traje 2 godine a kandidata dobivaju
diplomu magistra znanosti (Advanced
Studies Diploma of the I.CA.M.A.S.


/Masters/).
Kandidati za spomenute studije treba
da su završili odnosne Fakultete. Izbor
kandidata vrši Poslovodni Odbor. Prednosti
imaju kandidati iz zemalja članica.


Nastavu održavaju redoviti profesori i
gosti — profesori. Poslovodni Odbor Centra
u Parizu imenuje profesore.


Svake godine Poslovodni Odbor dodjeljuje
određeni broj stipendija za studente
zemalja članica.


Istraživanja imaju za cilj da unaprijede
postdiplomsku nastavu i da olakšaju i
razvijaju kontakte između istraživača pojedinih
zemalja.


SI. 2. Mediteranski institut u XANIA
na Kreti (Grčka)


Suradnja za razvoj


Internacionalni Centar u Parizu organizira
seminare o različitim problemima.
Takvi seminari omogućuju ekspertimapredstavnicima pojedinih zemalja da slobodno
diskutiraju o različitim problemima
poljoprivrede u Mediteranu.


S obzirom na svoj razvoj i geografski
položaj svaki Institut ima svoj obrazovni
i istraživački program, dakako, u okviru
generalnog plana razvoja poljoprivrede u
Mediteranu.


Institut u Bari-u


Institut u Bari-u osnovan je 1962. godine.
U početku taj se Institut bavio razvojem
poljoprivrede i poljodjelskom opremom
sa posebnom aktivnošću na području
navodnjavanja. Kasnije se djelatnost
tog Instituta proširila na zaštitu bilja.
U vezi s time Institut u Bari-u je
organizirao postdiplomsku nastavu iz
tehnike navodnjavanja, fitosanitetske
zaštite nekih sorta vina te iz fitopatolog´je.


Institut u Montpellieru


Osnovan 1962, taj Institut je jedan od
najstarijh. Njegova djelatnost je usmjerena
u pcljoprivredno-prehrambeni razvoj
mediteranskih zemalja, s time da se
razlikuju tri kategorije zemalja: zemlje
sjevernog Mediterana, zemlje južnog Mediterana
te zemlje crne Afrike i Latinske
Amerike. U tom smjeru održava se postdiplomska
nastava.


Institut u Saragossi


Osnovan 1970. usmjeren je u oblast genetike
s naročitim ciljem na oplemenjivanje
biljaka i životinja. U tom smjeru
organizirana je postdiplomska nastava.


Ovaj Institut izdaje publikaciju »Options
Mediterranneennes« u kojoj su prezentirani
rezultati Internacionalnog Centra
u Parizu.