DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 86     <-- 86 -->        PDF

PORTRETI


U POVODU 80-GODIŠNJICE ROĐENJA
Prof. dr REINHARDA SCHOBERA


U njemačkom šumarskom časopisu »Allgemeine
Forst und Zeitschrift« u posebnom
broju (1986) posvećenom osamdesetgodišnjici
rođenja prof, dr Reinharda
Schober-a, njemački profesori uređivanja
šuma: H. Kramer, H. Steinlin, G. Mitscherldeh
i H. A. Abetz čestitali su 80-godišnji
rođendan nestoru znanosti o rastu
i prirastu (WALDWACHSTUMSKUNDE)
prof. Shoberu.


Prof. dr Reinhardt Schober poznat
je našim šumarskim stručnjacima pa se
i mi priključujemo čestitkama u povodu
tog jubileja koji je 15. veljače 1986. (na
dan rođenja profesora) prosljavljen na
gumarskom fakultetu poznatog sveučilišta
u Göttingenu (Geoirg-Augustulus-Universität
in Göttingen).


Prof. Schober je predavao dugi niz
godina uređivanje šuma i rast i prirast
šumsikih vrsta drveća i sastojina najprije
u Hanoversch Mündenu a poslije u
Göttingenu. Najpoznatiji su mu radovi iz
oblasti bukovih i smrekovih šuma te je
u tom pogledu objavio vrlo vrijednu knjigu:
Die Rotbuche, Frankfurt am
Main 1971.


Pored toga napisao je veliki broj studija
i članaka od kojih su najvažnije ove:Ergebnisse der hessischen Buchendurchforstungsversuehe.
Mitt F u F
1937, S. 293.
— Über Stand und Aufgaben der Forstlichen
Ertragskunde. Mitt F u F 1942,
. S. 89.Ertragstafeln und Durchforstung der
Fichte, AFJZ, 1964, S. 293, 319.
— Deutung und Aussage der Durchforstungsversuche.
II Die Buchen - Durchforstungsversuche.
AFR 1957, S. 321,
389 .

Forstchritte in der Forstwirtschaft.
Heraugegeben von F. Bauer, 1960, b.
Bayer, Landw. Verlag, S. 131.

Die Ertragsleistung der Nadelhölzer in
Grosbritannien und in Deutschland.
Fw. Cbl. 1955, C. 36.

Gedanken und Vorschläge zu einer Anleitung
für Durchforstungsversuche
und einem Baumklassansystem, AFJZ
1964, S. 87.

Massen-und Wertleistung der Douglasie
bei verschiedener Durchforstung.
AFJZ 1969, S. 145.
— Wachstum
und Ertrag normaler Rotbuchenbestände,
Berlin 1893 b. Springer,

Die Kiefer, 1908, bei Neumann, Neudamm.
Najvrednije njegovo djelo su prirasno-
prihodne tablice za važnije šumske vrste
drveća (Ertrags ta fein wichtiger
Bau im arten, Göttingen 1975) kojima
smo se i mi sve do nedavno služili.


Prof. Schober je u Saveznoj Republic
Njemačkoj odgojio veliki broj šumara
pa se ondje govori o »Schoberovoj
školi«. Ali bio je poznat po svojim djelima
izvan granice svoje zemlje te je 1958.
izabran dopisnim članom a 1980. godine
počasnim članom Talijanske Akademije
šumarskih znanosti u Firenzi a godine
1972. dobio je medalju (Erdch-von-Tchermak-
Seyseneeg Medaille«) visoke škole za
kulturu tla u Beču (»Hochschulle für
Bodenkultur«).


Prof. dr Dušan Klepac