DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Ako je hrastova sastojina sušeg tipa tj. s grabom ili bukvom, 40 godina prije
završetka ophodnje ne smije se u ovoj sastojini otvarati sklop vađenjem dominantnih
stabala iz podstojne etaže, jer će nam grab, lipa i klen svojim gustim
pomlatkom i mladikom stvoriti najnepovoljnije uvjeta za pirrodnu obnovu ovih
sastojina. Osim toga, ako dođe svjetlo do tla, lisinac se brzo rastvara, a gornji
sloj zemljišta brzo se mineralizira, tlo zbije i često zakorovi zeljastim biljem,
čime se stvaraju nepovoljni uvjeti za klijanje žira i prodiranje korijena u tlo.
Većinom u takvom slučaju moramo uložiti dodatne napore i troškove, da bismo
grebačima razrahlili zemljište radi mogućnosti prodiranja klica žira u tlo. U ovim
sastojinama se ne smije obavljati tzv. pripravni sijek, jer smo od toga imali
ogromne štete i teškoće.


Ovakvo pripremanje sastojina čeka urod žira ili njegovu podsadnju, koja se
obavlja uvijek u jesen, a iste zime se izvrši naplodni sijek. U naplodnom sijeku
vadi se 30´%> minimum do 6(P/a drvne mase sastojine i to 90—95% graba, klena i
lipe; zatim lošija stabla hrasta i jasena. Stabla ostala,za dovršni sijek su elitna
stabla hrasta (obično se pojavi još jedan urod), po koji-´´jasen, grab i lipa, gdje nema
hrasta, pravilno raspoređeni na površini. Sav podrast se posiječe po mogućnosti
te jeseni poslije sadnje žira, a prije naplodne sječe ili za vrijeme naplodne
sječe. Šumski red morao bi biti uspostavljen do 1. travnja slijedeće godine.


Panjevi glavne sastojine, za koje se zna da će tjerati izdanke i svi panjići
podstojne sastojine i grmlja moraju biti premazani do 15. IV t. g. jednim od arborioida,
koji sprječavaju tjeranje izdanaka. Premazivanje treba biti obavljeno
prije nicanja hrasta.


Ponik hrasta se u vegetaciji mora šititi od hrastove pepelnice (Microsphera


alphitoidcs) svakako jedanput, a prema potrebi i dva puta. To zavisi od njenog


pojavljivanja. Ako se javi ranije radi povoljnih uvjeta za njen razvoj, što se do


gađa nekad već krajem svibnja, tada obično treba dva tretiranja. Sada se upo


trebljava »Rubigan« sredstvo, koje djeluje ne samo preventivno već i represivno


protiv ove bolesti. Prvo tretiranje treba načiniti ornah čim se na jednoj biljci panika


hrasta uoči zaraza. Drugo obično slijedi nakon 2 tjedna, ako za nj ima potrebe.


Važno je prvu zarazu spriječiti. Obično se to radi traktorskim prskalicama atomi


zerima, za koje se osiguravaju staze do 20 m razmaka, koji razmak ovaj atomizer


u jednom prolazu i u povratku s druge staze prekrije. Njegova dobra pokrov


nost je na 10 m širine.


U drugoj i slijedećim godinama ne treba pomladak štititi od pepelnice. Samo
ga u prvoj godini života može uništiti, što nam se dogodilo u Rastovici ,16, Kusari
27, 28 i dr.


Tek nakon 3—5 godina starosti pomlatka hrasta može se vršiti dovršni sijek.


Ovakav način rada operativno smo obavili zahvaljujući upravitelju Šumarije
Vrbanja, Franji Prebani ć 1983/84. g. u g. j . »Vrbanjsike šume«, šum. predjel
Sj. Radiševo 14 a, g; Bok (lokalni naziv Krcanovača) 109 e, 110 a, 121 c i Boljkovo
142 a na ukupnoj površini od cea 129 ha. U 1984. g. izvršili smo zaštitu ponika
jedanput na cijeloj površini, a na 50"VB površine i drugi put, te smo osigurali potpuni
uspjeh obnove.


U 1986. g. smo na ovakav način štitili ponik od pepelnice na 1251 ha, na
području OOUR-a Uzgoj i zaštita šuma »Hrast« Vinkovci, s tretiranjem drugi put
na cea 800 ha.


274