DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 83     <-- 83 -->        PDF

IZ ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA


PRIRODNA OBNOVA LU2NJAKOVIH SASTO.TINA
U SPACVANSKOM BAZENU


U Spačvanskom bazenu postoje biljne zajednice hrasta lužnjaka sa nekim
njihovim sufoasocijacijama, a to su:


Ass. 1. Suma hrasta lužnjaka i običnog graba


— Carpino betuli — Quercetum roboris (Anić 1959)
Subass a) Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog graba — Carpino betuH —
Quercetum roboris typicum (Rauš 1971)


b) Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba s bukvom — Carpino betuli —
Quercetum roboris fagetosum (Rauš 1971)


Ass. 2. Suma hrasta lužnjaka s velikom žutilo vk-om — Genisto
elatae — Quercetum roboris (Horvat 1938)


Subass a) Suma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem —
Genisto elatae — Quercetum roboris carecetosum remotae (Horvat 1938)


b) Suma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem — Gnisto elatae —
Qurecetum roboris aceretosum tatarici (Rauš 1971)


Dok se šuma hrasta lužnjaka i običnog graba u subasocijaoijd s bukvom nalazi
na ovome području u tragovima, dotle se ostale tri subasocijacije nalaze s
velikom zastupljenošću. No, ne smijemo shvatiti, da su ove tri subasocijacije izrazito
odijeljene. Osobito su često nevidljive granice između subasocijacije s rastavljenim
šašem i sa žestiljem. Obje su većinom zarasle gustim slojem u zoni
grmlja s drvenastim vrstama mladog drveća i grmlja. Subasocijacija s grabom je
tipična šuma, gdje se u pomoćnom dijelu sastojine nalazi dovljno graba, klena i
drugih vrsta drveća s gustom krošnjom, tako da na tlo u toku dana ne prodire
direktno svjetlo. Tlo je potpuno čisto bez sloja grmlja. Međutim, gdje god se u
ovoj fitocenozi pusti i malo svjetla, da direktno prodire na tlo, makar samo i jedan
sat u toku dana, javlja se odmah pomladak drveća i grmlja. Često se na tim
staništima u sastojinama, koje su bile pod gospodarenjem bivše Brodske imovne
općine (3IO), gdje je uklonjeno bijelo drvo u prvom redu grab i klen, sada nalazi
u sloju grmlja gusto isprepleteni koljik ili letvik od drveća i grmlja. Pretežno se
nalazi u ovom sloju grab, klen, lipa, brijest, p. jasen, glog, žestilj, svib. U dvije
važnije subasocijaaije često se nalaze samo vrste vlažnijeg tipa brijesta, p. jasen,
vez, žestilj, obična trušljika, čivitnjača opet u gustom sloju većinom koljika.


Kako sam već prije pisao S. L. 7—8/72 u ovim sastojinama se obavlja priprema
sastojine za pomlađenje najmanje dvije godine (vegetacije) poželjno je i više
3—5 godina prije uroda žira, kako bi isttrunuo otpadni materijal i veliki broj
sitnih panjića presječenog podrasta Na tlo u pripremljenoj sastojini za naplodnju
ne smije u toku dana prodrijeti sunce Cijelo vrijeme dana mora tlo biti u sjeni
da ne prodire direktno bilo postrano bilo gornje svjetlo.


273