DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 81     <-- 81 -->        PDF

SlONICE, TRAČNA PILA, TRANSPORTNI UREĐAJI, ZAŠTITA DRVA i dr. Proizvodi
za građevinarstvo enciklopedijski su prvi put obrađeni; ostali članci su ili
potpuno prerađeni, ili dopunjeni novim spoznajama. Time je kompletirana materija
potrebna suvremenoj tehnologiji drvnoprerađivačke industrije.


I u ovoj III. knjizi dato je dosta prostora zaštiti prirode. Tu su važniji članci
PROSTORNO PLANIRANJE, SMOG, SPOMENICI PRIRODE, SPOMENICI VRTNE
ARHITEKTURE, ZAŠTIĆENE BILJKE I ŽIVOTINJE, ZAŠTITA PRIRODE,
ZAŠTITA SUMA, ZAŠTITA 2VOTNE OKOLINE i dr. Članku Prostorno planiranje
dato je dosta prostora, 11 stupaca. Ta je materija u suvremenom svijetu veoma
važna, i dobro će doći svima koji se bave uređenjem prostora radi veće kvalitete
življenja. Nagao porast stanovništva, privrednih djelatnosti, urbanih sredina
i infrastrukturnih objekata na ograničenoj zemaljskoj površini donijeli su probleme
koji se mogu racionalno rješavati samo predviđanjem razvoja i usklađivanjem
pojedinačnih interesa. Model za takav postupak prikazan je u tom članku
a na uzorku prostornog plana SR Hrvatske, koja je prva izradila takav plan za
svoje područje. Važno polazište u prostornim planovima su prirodni sustavi (geološka
osnova, reljef, vrijeme i podneblje, tlo vegetacijskt pokrivač i dr.). Model
je dopunjen iscrpnim kartografskim prilogom.


Brojne su prirodne ljepote, prirodne rijetkosti i memordjalni spomenici u
našoj zemlji. Većem broju važnijih, među kojima su i neki nacionalni parkovi,
dat je odgovarajući prostor. To su, između ostalih, PROKLETIJE, RESAVSKA PEĆINA,
ROBANOV KOT, SNEŽNIK NOTRANJSKI, SUTJESKA, SKOCJANSKE JAME,
TARA KANJON, TREBEVlC, TRIGLAV, VELEBIT i dr. Detaljnije je prikazan
Velebit kojega je UNESCO 1978. godine proglasio dijelom ´menđunarodne mreže
rezervata biosfere.


Mnoga područja umjetničkog stvaralaštva mnogostruko su povezana sa šumom,
stablom i drvetom. Suma je od pradavnih vremena budila u ljudima divljenje,
pa i strah, te poticala na misao da se u šumi kriju nadnaravne sile. U
članku SUMA prikazana je šuma ponajprije kao prirodna pojava. Poseban prostor
posvećen je tzv. općekorisnim funkcijama šume (zaštita tla od erozije, jak
utjecaj na režim voda i mlkrokldmu, higijensko-rekreativna funkcija i si.). Zatim
je šuma prikazana kao objekt umjetničkog stvaralaštva u arhitekturi, slikarstvu,
kipasrtvu, umjetničkoj fotografiji, muzici, književnosti, filateliji, kao izvor različitih
vjerovanja u mitologiji, te njezino značenje za općenarodnu obranu. Poimenično
su navedeni naši šumarski stručnjaci-književnici te oni kojima su šume
i drvo služili za umjetničko stvaralaštvo. Nekoliko stranica u boji obogaćuje
sadržaj tog članka.


Kako se iz ovog prikaza sadržaja III. knjige vidi, Šumarska enciklopedija je
suvremena stručna edicija koja obuhvaća šumarsku struku, drvnotehnološku struku
i prirodne znanosti s upoznavanjem i zaštite prirode, prirodnih ljepota i rijetkosti.
Sume su uz more najvažniji čuvari prirodnih uvjeta života. Suvremeni
čovjek se posljednjih godina sve više okreće prirodi. To je reakcija na način
života u industrijskoj civilizaciji i u gradskim aglomeracijama. U tim okolnostima
dobiva šuma novu vrijednost, koja na sve većim prostorima prelazi vrijednost
šume kao izvora drvne sirovine. Suvremena Šumarska enciklopedija morala je
ukazati na te vrijednosti.


Ova III. knjiga je završna knjiga cijelog projekta. Kako je već rečeno prilikom
objavljivanja I. i II. knjige, Šumarska enciklopedija je stručna edicija koncipirana
kao enciklopedija i kao udžbenik, tj. u mnogim znanstvenim područjima


271