DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Pored stručnih i znanstvenih sadržaja na ekskurzijama su organizirani
susreti sa predstavnicima društveno političke zajednice, izveli su se kulturno-
umjetnički programi u kojima su dali svoj doprinos i sudionci ekskurzija
iz inozemstva. Osim stručnih i znanstvenih materijala, sudionici ekskurzija
dobili su skromne, ali lijepe različite poklone, koji simboliziraju krajeve u
kojim su ekskurzije boravile. Sve je to omogućilo međunarodno druženje,
stvaranje prijateljstava i podloga za multilateralnu suradnju šumara i drvara
iz cijelog svijeta.


Radne organizacije šumarstva i prerade drva koje su bile domaćini ekskurzija,
znanstveni radnici, stručnjaci i rukovodioci, pokazali su susretljivost,
gostoprimstvo, ljubaznost i profesionalnu sposobnost pri organizaciji ekskurzija.
Sve ekskurzije na svom putu kroz SR Hrvatsku, izvedene su prema unaprijed
objavljenom programu.


To je pridonijelo da su sudionici Kongresa odnijeli sa svog puta po Hrvatskoj
lijepe utiske. U mnogobrojnim izjavama domićinima, izjavama za lokalne
novine i radio, putem pisama domaćinima, te u člancima objavljenim u
stranim časopisima, ističe se da IUFRO i Jugoslavija imaju iza sebe odlično
organiziran najveći Kongres u povijesti IUFRO. SR Hrvatska dala je vrlo
značajan doprinos u kadrovskom i materijalnom pogledu za uspješne pripreme
i organizaciju Kongresa IUFRO.


Postkongresne aktivnosti u SR Hrvatskoj


Poslije XVIII svjetskog kongresa IUFRO nastavile su se aktivnosti, koje
su podstaknute Kongresom. Pri tom je do svibnja 1987. godine učinjeno slijedeće:


Znanstveno-nastavno vijeće Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Znanstveno
vijeće Šumarskog instituta u Jastrebarskom, stručni kolegiji i organi samoupravljanja
većine radnih organizacija šumarstva i prerade drva, Savez inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske, te Poslovna
zajednica Exportdrvo, analizirali su i ocijenili aktivnosti svojih organizacija
povodom Kongresa IUFRO.


Televizija Zagreb pripremila je i emitirala u znanstvenom terminu okrugli
stol u trajanju od 35 minuta na temu »Šumarske znanosti u službi društva«.
Tom prilikom znanstveni radnici iz podruja šumarstva i prerade drva raspravljali
su o doprinosima Jugoslavije organizaciji IUFRO, te doprinosima organizacije
IUFRO razvoju znanosti, obrazovanja i prakse u šumarstvu i preradi
drva naše zemlje. Pored toga, predmet rasprave bila su najznačajnija
otvorena pitanja šumarstva i prerade drva i njihova društvena uloga.


U časopisima Šumarski list i Drvna industrija, te u novinama radnih organizacija,
objavljeno je osam prikaza Kongresa IUFRO i postkongresnih
ekskurzija. U šumarskim društvima održana su dva predavanja o XVIII kongresu
IUFRO. Na tim predavanjima sudjelovalo je oko 200 stručnjaka šumarstva
i prerade drva.


Organizirano je u Delnicama savjetovanje »Znanstvena istraživanja u svjetlu
XVIII kongresa IUFRO-«. Na tom savjetovanju prikazali su se najznačajnije
metode, oprema i rezultati istraživanja po divizijama IUFRO. Predavači