DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 112     <-- 112 -->        PDF

ZAPISNIK


11. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 31. ožujka 1987. godine u Zagrebu.
Prisutni : dipl. dnž. Franjo Knebl, dr Nikola Komlenović, dr Đuro Kovačić,
dr Branimir Prpić, nor Vice Ivančević, mr Wladimir Bogati, ddpl inž. Slavko
Sairčević, dipl. inž. Tomislav Starčević, dipl. inž. Eduard Tomas, dipl. inž.. Nada
Sirotić, dipl. dnž. Vera Ivančć, dipl. inž. Adam Pavlović, dipl. inž. Os.kar Pđćkorić,
dipl. inž. Knepr Josip, inž. Antun Terzić, dipl. inž. Tibor Litvaj, dipl. inž.
Zlatko Glavak, dipl. dnž. Emanuel Vilček, dipl. inž. Ante Miličević, dipl. inž. Ivan
Maričević.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice PREDSJEDNIŠTVA.
2.
Pripreme za održavanje 92. SKUPŠTINE SAVEZA DITSDI Hrvatske:
a) Usvajanje prijedloga dnevnog reda. datuma i mjesta održavanja 92.
Skupštine,
b) Kratki osvrt na rad Saveza i društava u proteklom razdoblju,
c) Dogovor o zadacima na izradi referata i koreferata na temu:


»PROBLEMATIKA GOSPODARENJA SUMAMA NA KOJIMA POSTOJI
PRAVO VLASNIŠTVA U SR HRVATSKOJ« i
d) Organizacijsko-tehnička pitanja u vezi održavanja 92. Skupštine.


3.
Razno.
Ad. 1.


ZAPISNIK s 10. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza usvojen je bez primjedbi.


Ađ. 2.


Predsjednik Komlenović poziva se na 10. sjednicu Predsjedništva na kojoj je
dogovoreno da se održi 11. sjednica PREDSJEDNIŠTVA u proširenom sastavu s
predsjednicima naših Društava. Naglašava važnija pitanja koja se odnose na pripreme
92. Skupštine Saveza i poziva prisutne da iznose svoje stavove i prijedloge
u toku rada sjednice.


Nakon iznijetih obrazloženja podnesenih izvještaja o radu i rasprava o pojedinim
pitanjima, donijete su slijedeće odluke:
a) Prihvaća se predloženi dnevni red 92. Skupštine Saveza uz napomenu da se
u tekstu pod 4., 5. i 6. točkom, umjesto riječi »usvajanje« stavi »prijedlog«.


92. Skupština će se održati 8. svibnja 1987. godine u Umagu.
b) Društva ITSDI dužna su dostaviti izvještaje o svome radu u pisanom obliku
u roku ,10. dana, a najkasnije do 14. travnja 1987. godine.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1987 str. 113     <-- 113 -->        PDF

c) Potpredsjednik Kovačić ukratko je obrazložio važnije razloge zbog kojih
bi se vodila posebna aktivnost na pripremi i izradi referata i koreferata na temu


»-Problematika gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva u SR Hrvatskoj
«, i praktično održalo savjetovanje s određenim stavovima i zaključcima u
okviru održavanja 92. Skupštine Saveza.


Nakon datog obrazloženja d rasprave prihvaćena je predložena tema savjetovanja.
Za izradu referata zadužuje se Đuro Kovačić, uz neposrednu suradnju članova
predsjedništva Saveza i Društava. Usvojen je pirjedlog da koreferate na ovu
temu pripreme društva s područja Istre, Karlovca, Varaždina, a da predstavnici iz
drugih društava obave pripreme za neposrednije sudjelovanje u raspravi i predlaganju
zaključaka savjetovanja — 92. skupštine Saveza.


d) Maričević upoznaje prisutne o važnijim organizaciono-tehničkim pitanjima.
Prihvaćeni su prijedlozi da se sa radom 92. skupštine počine u 9 sati i da se
prvi dio održi do 10,30 sati. Drugi dio Skupštine — savjetovanje na temu» Problematika
gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva u SR Hrvatskoj
« počela bi s radom u 11 sati. Poslijepodne od 17—19 sati predviđa se obilazak
rasadnika i pošumljenih površina u neposrednoj okolini Umaga.


U toku rasprave posebno je naglašen problem informiranja javnosti o našim
aktivnostima i prijedlozima koji se odnose na pitanja — probleme od šireg društvenog
interesa. Uz ove probleme privatnih šuma i druge, nužno je osigurati naš
pozitivni utjecaj i na očuvanje šuma koje su, ili mogu biti uništene nepromišljenom
melioracijom, izgradnjom puteva, kanala, hidroelektrana i si. (Repaš, Spačva
i dr.) istakao je Sarčević. Prpić i Komlenović između ostalog govorili su o provođenju
anketa zbog registriranja zdravstvenog stanja šuma u Jugoslaviji. Izvršene
su pripreme za postavljanje pokusnih površina na oko 2000 točaka u Hrvatskoj.


Ad. 3.


a) Obrazloženje zahtjeva SlZ-a šumarstva Hrvatske za privremeno korištenje
dijela podrumskih prostorija (ranije stan doma — tri prostorije ukupno 31,0 m´-)
prihvaćeno je od svih prisutnih, uz jedan glas protiv.


Odnosi između Saveza i SlZ-a regulirat će se ugovorom.


b) Odobravaju se sredstva za tiskanje pozivnica — ulaznica za tradicionalnu
zabavu studenata Šumarskog fakulteta, za poklon knjige i značke.


Zapisnik napisao: Predsjednik Predsjedništva:


Dipl. inž. Ivan Maričević Dr Nikola Komlenović