DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 91     <-- 91 -->        PDF

4. U okviru Stručne službe Saveza preraspodjelom poslova i zadataka osigurati
izvršioca na sređivanju knjižnice i izgrađivanju informacijskog sustava.
5. Nastaviti suradnju sa stručnjacima — specijalistima na utvrđivanju najpovoljnijih
praktičnih rješenja u toku obavljanja ovih zadataka.
Ađ. 7.


Kratko objašnjenja za pojedina pitanja dao je Maričević kako slijedi:
a) U organizaciji Odbora za trasiranje i obilježavanje E7-YUH-a održan je sastanak
radne grupe (Kovačić, Mozer, Munjko,. Trifunović i Maričević) o izvršenju
zadataka na iprojektiranju trase E7-YUH-a (Kumrovec — Ilok). Dogovoreno je
između ostalog da se održi zajednički sastanak s predstavnicima i SR Slovenije
zbog dogovara o daljnjim zadacima.
Prima se na znanje da su predstavnici Planinarskog Saveza Hrvatske preuzeli
i obavezu da će unutar svoje organizacije obaviti sve poslove trasiranja i obilježavanja,
a da će Savez i naša društva zajedno s OUR-a šumarstva osigurati materijal
za te potrebe.
b) Prihvaćena je obavijest o tiskanju Šumarskog lista u ovoj god. sa sadržajem
»Šumarstvo ogulinskog kraja«.
c) Prima se na znanje da je preko našeg odvjetnika podignuta tužba za naplatu
zakupnine od Tehnološkog fakulteta i Knjižnice grada Zagreba.
d) Prima se na znanje da je zapisnički utvrđena nastala šteta na fasadi zgrade


Šumarskog doma i da će se postupiti u skladu prijedloga nadzornog organa.
e) Prodajna cijena za Šumarski list (dvobroj) iznosi 300.— dinara.
f) Odobrava se dotacija za DIT Zagreb zbog zajedničkih aktivnosti u iznosu


150.000.— dinara.


Zapisnik napisao: Predsjednik Predsjedništva
Ivan Maričević, dipl. inž. Dr. Nikola Komlenović