DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Oročavanje slobodnih sredstava uskladiti sa ostvarivanjem financijskog plana.


Za zajedničke aktivnosti Saveza i DIT-a Zagreb odobrava se zahtjev u iznosu
150.000.— dinara.


Ađ. 5.


Obrazloženje su dali Komlenović i Maričević, nakon čega je uslijedila
rasprava 0 pripremi 92. Skupštine Saveza. Prihvaćen je prijedlog za dnevni
red, tema: »Problematika gospodarenja šumama na koje postoji pravo vlasništva
u Hrvatskoj« kao i vrijeme održavanja Skupštine (orijentaciono krajem
travnja, početkom svibnja). Mjesto u kojem bi se održala Skupština nije
utvrđeno. Predložene su tri moguće lokacije — Jastrebarsko, Delnice i Umag.
Dogovoreno je da se na proširenoj sjednici Predsjedništva koja će se održati najkasnije
početkom travnja u Zagrebu donese odluka o mjestu održavanja 92. Skupštine.
Na toj sjednici ukratko će se rekapitulirati aktivnosti u proteklom razdoblju
po pojedinim Društvima, utvrditi uz Kovačića i druge nosioce zadataka za izradu
referata i koreferata, te utvrditi druga zaduženja vezana za održavanje Skupštine.


Ađ. 6.


Uvodne napomene dao je Kovačić, koji je između ostalog naglasio:


— Svi smo zainteresirani za izgrađivanje bibliotečno-informacijskog sustava
za šumarstvo i preradu drva u SR Hrvatskoj na zajedničkim osnovama zbog mogućnosti
uklapanja u druge složenije sustave u zemlji i svijetu;
— Angažirali smo stručne ljude za izradu prijedloga kako pristupiti i tome
poslu, koji je dat u informaciji kao podloga za ovu raspravu.
— Treba pristupiti obradi postojećeg fonda knjiga i dr. prema standardima
i pravilima klasifikacijske sheme tzv. UDK i OKD po pojedinim mjestima —
knjižnicama;
— Obavljati pripremu za prenošenje na strojno čitljiv medij i izradu odgovarajućeg
programa, zavisno od stvarnih potreba i mogućnosti korištenja postojećih
i planiranih tehničkih i kadrovskih kapaciteta;
— U prvoj fazi toga zadatka mogu se koristiti kadrovi i tehnički kapaciteti naših
institucija i organizacija udruženog rada;
— Do sada smo uspješno surađivali sa OUR-a šumarstva naše Republike na
izradi zajedničkih programa i utvrđivanju fonda drvne mase i etata; izradi planova
sječa, biološke reprodukcije i dr.;
— Obrađeni su osnovni podaci o privatnim šumama
— i dr.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovalo više članova, Predsjedništvo je zaključilo:


1. Prihvaća se informacija o aktivnostima za utvrđivanje zajedničkih osnova i
zadataka u cilju izgrađivanja bibliotečno-informacijskog sustava za šumarstvo i
preradu drva u SR Hrvatskoj.
2. Predsjedništvo Saveza uskladiti će svoje aktivnosti s drugim nosiocima tih
poslova i zadataka (Poslovna zajednica »Exportdrvo«. . .).
3. Može se pristupiti obradi postojećeg fonda knjiga, časopisa i dr. — inventarizaciji,
klasifikaciji, katalogizaciji, signiranju, tehničkoj obradi i smještaju građe.
188