DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 89     <-- 89 -->        PDF

2 3


B RASHODI


I Materijalni troškovi


1. Materijal za održavanje čis. kan. materijal 666.000.—
2. Sitan inventar 28.000 —
3. Knjižnica, struč. lit. i dr. publikacije 1.370.000.—
4. Utrošena energija (plin, elek. energija) 647.000.—
5. Poštansko telef. i teleg. troškovi 733.000 —
(i. Transportne usluge 71.000.—
7. Troškovi investicionog održavanja 9.500.000.—
8. Komunalne naknade (voda. dimnjak, smeće) 660.00.—
9. Troškovi Šum. lista, separata, prijevoda 9.909.000.—
10. Povremeni i privremeni poslovi 214.000.—
11. Ostale neproizvodne usluge 400.000.—
12. Izdaci za reprezentaciju 200.000.—
13. Amortizacija 2.056.000 —
14. Ostali materijalni troškovi 1.374.000.—
15. Naknade za usluge SDK 198.000 —
16. Premija osiguranja 203.000.—
17. Dnevnice i putni troškovi 602.000.—
18. Autorski honorari 1.784.000.—
Ukupno materijalni troškovi i amortizacija 30.615.000.—


II Osobni dohoci


19. Osobni dohoci 14.251.000.—
20. Porezi i doprinosi iz prihoda 2.231.000 —
21. Ostali porezi i doprinosi iz prihoda 515.000.—
22. Pomoći i dotacije drugim KDS 250.000.—
Ukupno osobni rashodi 17.247.000.—


REKAPITULACIJA


PRIHODI 47.862.000.—
RASHODI 47.862.000.—
OSTATAK PRIHODA —


Vrijednost boda od 1. siječnja 1987. godine utvrđuje se u iznosu 585.— dinara.
Visina autorskih honorara uvećava se za 30%.
Blagajnički maksimum za 1987. godinu iznosi 40.000.— dinara.
Nabavka za poslove čistačica-dostavljačica: Kišna kabanica na vrijeme od


tri godine, cipele na vrijeme od jedne godine i kuta na vrijeme od dvije godine.
Visina isplata na teret materijalnih troškova — dnevnice, topli obrok, prijevoz
na posao i s posla i sistematske preglede, uskladiti sa društvenim dogovorom.
Visinu isplata na teret fonda zajedničke potrošnje također uskladiti s društvenim
dogovorom.


187