DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— Utvrđivanje zajedničkih osnova i zadataka za izgrađivanje bibliotečno-informacijskog
sustava zbog ukupnog djelovanja šumarstva i prerade drva na suvremenim
saznanjima, (iz vlastitih izvora i svih drugih dostupnih izvora), koja omogućuju
primjene suvremenh tehnologija i tehnika informiranja.
— Uređivanje stručne biblioteke Saveza na osnovama koje su predložene u
radnom materijalu (vidi informaciju). Predložiti svim organizacijama i institucijama
šumarstva i prerade drva iz Hrvatske da na tim osnovima (NSB) obavljaju odgovarajuće
pripreme za uređivanje svojih knjižnica (fond knjiga i dr.) i da se uključuju
u izgrađivanje bibliot. inf. sustava šumarstva i prerade drva, koji će
istovremeno biti segment sistema koji se izgrađuje kroz NSB u Zagrebu.
— Obavljanje priprema za radove na održavanju Šumarskog doma i privesti
racionalnijem korištenju dijelova tavana (potkrovlja) i podruma, te dvorišnog prostora,
a u cilju ostvarivanja postavljenih zadataka Saveza. Za tu svrhu utvrditi
potencijalne korisnike postojećeg nedovoljno korištenog prostora i nosioce dogradnje
Šumarskog doma.
— Izrada Pravilnika o upravljanju i održavanju zgrade »Šumarskog doma« i
drugih akata.
— Poduzimanje i dalje posebnih mjera za iseljenje Gradske knjižnice i Tehnološkog
fakulteta, a istovremeno vršiti pripreme za useljenje odgovarajućih organizacija
— institucija šumarstva i prerade drva.
— Unapređivanje rada Stručne službe Saveza na tekućim poslovima, a posebno
na izradi stručnih podloga za redovne aktivnosti Predsjedništva i Skupštine
Saveza.
Ađ. 4.


Obrazloženje prijedloga Financijskog plana prihoda i rashoda za 1987. godinu
kao i analitičke podatke za utvrđivanje vrijednosti boda za obračunavanje osobnih
dohodaka zaposlenih u Stručnoj službi i za donošenje drugih odluka dali su
Maričević i Antonić.


Prihvaćen je predloženi:


FINANCIJSKI PLAN ZA 1987. g.


Red. Planirano
broj OPIS za 1!m g


A PRIHODI


1. Preneseni višak prihoda iz prošle godine 2.870.000.—
2. Prihodi od prodaje Sum. lista, separata, oglasa ti.900.000.—
3. Prihodi od izdavačke djelatnosti 5.930.000 —
4. Prihodi od zakupnina 19.275.000 —
5. Dotacije od SlZ-a za Šumarski list 2.612.000.—
6. Dotacije od SlZ-a za rad društva 750.000 —
7. Ostali prihodi 9.525.000.—
UKUPNI PRIHODI 47.8622.000 —


186