DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Organi Saveza: Skupština, Predsjedništvo i Odbor samoupravne kontrole, ostvarivati
će postavljene zadatke neposrednim angažiranjem članstva i Društava kroz
različite oblike organiziranih akcija, pri tome koristeći stečena praktična i teoretska
saznanja iz ranijih razdoblja.


Ovm programom rada predviđaju se slijedeći zadaci:


— Razvijanje suradnje sa Socijalističkim Savezom, organizacijama koje se bave
problematikom šumarstva i industrijske prerade i prometa drva. Savezom inženjera
i tehničara Hrvatske i Jugoslavije i s drugim institucijama za rješavanje
konkretnih pitanja, koja će s.1 u toku 1987. godini postavljati, zavisno od razrade
ovoga programa — njegovih elemenata.
— Praćenje i utvrđivanje zajedničkih stavova iz područja racionalnije primjene
suvremene organizacije rada, tehnologije i drugih saznanja iz šumarstva i
prerade drva.
— Daljnje učvršćivanje organizacija DIT-ova i njihovo neposrednije djelovanje
u konkretnim sredinama i uvjetima, kako bi što uspješnije utjecali na unapređenje
stručno-stvaralačkog rada i ukupnih odnosa.
— Organiziranje stručnih predavanja, savjetovanja, razgovora i si. na teme:
»Šumarska znanost i praksa«; »Problematika razvoja šumarstva i prerade drva —
dugoročno«; »Gospodarenje privatnim šumama i problematika neobradivih površina
zemljišta«; »Utjecaj čovjeka — društva na šumu i prirodni okoliš«; »Primjena
suvremenih metoda i sredstava rada u šumarstvu i preradi drva« (kompjuterizacija)
i dr.
— Izgrađivanje stavova o mogućoj primjeni suvremenijih i racionalnijih ob,
Wka organiziranja određenih djelatnosti u šumarstvu i preradi drva u cilju postizavanja
veće efikasnosti u radu stručnih timova i ukupnog razvoja proizvodnje,
koje se zasnivaju na drvnoj masi naših šuma. Za tu svrhu koristiti u prvom redu
vlastita znanja (fakulteta, instituta, OUR i dr.) i druge izvore svjetske znanosti i
prakse.
— Analitički, znanstveno i stručno koristiti saznanja i poruke XVIII IUFRO
Kongresa. Naglasiti teme i pitanja koja su značajna za našu znanost i praksu, te
organizirati što određenije aktivnosti koje će nam pomoći da brže dođemo do novih
spoznaja i pravih rješenja u primjeni suvremene organizacije, tehnologije i tehnike
u zavisnosti s općim kretanjima u razvoju ukupnih društveno-ekonomskih
odnosa u nas.
— Izvršavanje zadataka na izradi Projekcije staze E7-YUH kroz sjeverne predjele
SR Hrvatske — od granice SR Slovenije (Sutla) do granice A. P. Vojvodine
(Dunav-Ilok) i u vezi toga raditi na:
— Utvrđivanju potrebnog bnoja važnijih lokacija za dobivanje informacija;


— Utvrđivanju nosilaca aktivnosti u fazi projektiranja i obilježavanja;

Razvijanju aktivnosti preko Odbora za trasiranje i obilježavanje E7-YUH-
a i posebno utvrđivanju zadataka s neposrednim nosiocima iz Planinarskog
saveza Hrvatske i drugih sudionika, koji su uključeni u tu
akciju.

Pripremama za konstituiranje organizacije, koja će se brinuti za održavanje
i korištenje pješačkog puta E7-YUH.

Uspostavljanju i razvijanju suradnje s odgovarajućim stručnim organizacijama
iz drugih zemalja.
— Unapređivanje izdavačke djelatnosti — Šumarski list; Drvna industrija, znanstveno-
stručne publikacije i glasila za OUR-a naših djelatnosti
185