DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Ostatak prihoda proizlazi po vijestima troškova
Savez i Stručne službe
Šumarski list
Tiskanice i knjige
dinara
dinara
dinara
10.887.220
—5.271.040
1.034.490
dinara 6.650.671


Prijedlog za raspodjelu ostatka prihoda


Poslovni fond dinara 2.092.362
Osobni dohoci po Završnom računu dinara 688.500
Porezi i doprinosi dinara 699.809
Fond zajedničke potrošnje ostale namjene dinara 300.000


Za prijenos u iduću godinu dinara 2.870.000


Ovaj izvještaj predlaže se Predsjedništvu Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, na znanje i suglasnost.


Stavka za šumarski list iskazuje gubitak od 5.271.040.— dinara za protekli
period, pa se od strane Samoupravne kontrole predlaže Predsjedništvu Saveza
da izvidi mogućnost pokrića svih troškova za Šumarski list putem pune cijene
koštanja u pretplati ili namjenske dotacije od šumarskih organizacija, kako
i u 1987. godini ne bi došlo do negativnog salda.


U Zagrebu, 19. 2. 1987.


Komisija :


1. Predsjednik Adam Pavlović. dipl. v. r.
2. Clan Bogdan Momčilović. d. v. r.
2. Clan Stevo Mrđenović, dipl. inž. v. r.
U raspravi pod ovom točkom dnevnog reda sudjelovali su: Piškorić, Jurić, Pavlović,
Kovačić i Ivančevič. Na prijedlog predsjednika jednoglasno su prihvaćeni: a)
Izvještaj inventurne komisije; b) Prijedlog Završnog računa s raspodjelom ostatka
ukupnog prihoda i c) Izvještaj predsjednika Odbora samoupravne kontrole.


Ad. 3.


Nakon datog obrazloženja prijedloga Programa rada za 1987. godinu i nekoliko
napomena prisutnih prihvaćen je ovaj


PROGRAM RADA ZA 1987. g.


Ciljevi i zadaci članstva i organa Saveza i Društava inženjera i tehničara šumarstva
i industrijske prerade drva Hrvatske, utvrđuju se i ostvaruju u skladu
Statuta, odgovarajućih zakonskih i društvenih normi, programa, planova i drugih
dokumenata.