DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Komisija predlaže da se:manjkovi na tiskanicama otpišu na teret prihoda za 1986. godinu.

viškovi na tiskanicama knjiže u korist izvanrednih prihoda za 1986. godinu.
— nenaplaćena potraživanja od kupaca u iznosu 147.264.— otpišu na teret prihoda
za 1986. godinu, a odnose se na organizacije udruženog rada i pojedince dužnike
za Šumarski list iz ranijih godina i 1986. godine.
— sumnjiva i sporna potraživanja odnose se na zakupnine Tehnološkog fakulteta
i Knjiažnice grada.
Računi za zakupnine, koji su ispostavljeni na osnovu Odluke Predsjedništva
nisu plaćeni u navedenim rokovima, pa je angažiran odvjetnik za pokretanje sudskog
postupka.


Amortizacija i revalorizacija osnovnih sredstava obračunata je prema zakonskim
propisima.


1.
Prijedlog za otpis po inventurnom pregledu za 1986. godinu
Komisija je pregledala zalihe tiskanice, knjiga i sitnog inventara u upotrebi i
ustanovila da su neke tiskanice zastarjele i neupotrebljive, kao i dio sitnog inventara.
Komisija predlaže otpis tiskanica u iznosu od dinara 96.775.— i sitnog inventara
u iznosu od dinara 2,25.


2.
Prijedlog za otpis nenaplaćenih potraživanja

dugovanja pojedinaca za Šumdarski list:
za 1982. godinu dinara 5.850 —
za 1983. godinu dinara 15.700.—
za 1984. godinu dinara 24.550.—
za 1985. godinu dinara 72.564.—

dugovanja za Šumarski list
1.
IPK Osijek dinara 7.150.—
2.
Nacionalni park
Plitvička jezera dinara 7.150.—
3.
ROS Slavonska šuma
Vinkovci šumarija
Kutjevo dinara 7.150.4.
Skupština zajednica
općina Zagreb dinara 7.150.—
Ukupno dinara 147.264.—
Komisija:


1.
Predsjednik: Boris Deković, v. r.
2.
Clan: 2ivko Petković, v. r.
3.
Član: Slavica Slonje, v. r.