DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 80     <-- 80 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA


ZAPISNIK


10.
sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, održane 24. veljače 1987. godine u Zagrebu.
Prisutni : Dr Nikola Komlenović, dr Đuro Kovačić, mr Vice Ivančević, mr Vladimir
Bogati, Slavko Sarčević, dipl. inž., Alojz Frković, dipl. inž., Tomislav
Starčević, dipl. inž., Eduard Tomas, dipl. inž., Mladen Tonković, dipl. inž., Nadan
Sirotić, dipl. inž., Vera Ivančić, dipl. inž., Oskar Piškorić, dipl. inž., Adam
Pavlović, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i Vlatka Antonie.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Predsjedništva.
2.
Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja inventurne komisije.


b) Prijedloga Završnog računa za 1986. godinu.


c) Izvještaja predsjednika Odbora Samoupravne kontrole.


3.
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Programa rada za 1987. godinu.
4.
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Financijskog plana prihoda i rashoda
za 1987. godinu.
5.
Pripreme za održavanje 92. Skupštine Saveza — utvrđivanje mjesta održavanja,
datuma i dnevnog reda.
6.
Informacija o utvrđivanju zajedničkih osnova i zadataka za izgrađivanje
bibliotečno-informacijskog sistema za šumarstvo i preradu drva u SR Hrvatskoj.
7.
Tekuća pitanja:
— Kratka informacija o aktivnostima u vezi E7-YUH-a.
— Sufinanciranje Šumarskog lista broja 5—6/87. od strane osnovnih organizacija
šumarstva Ogulina.
— Održavanje PROŠIRENE sjednice Predsjedništva zbog konkretnih priprema
za 92. Skupštinu Saveza.
— Obavijest o sudskim postupcima zbog spora s Tehn. fakultetom i dr.
— Aktualna pitanja vezana za održavanje zgrade Šumarskog doma:
— održavanje krovišta i adaptacija tavana