DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 79     <-- 79 -->        PDF

i usporede s onima u drugim poluotočnim
sredinama. Diskutira se o strukturi
zajednica u svakom habitatu u odnosu na
strukturu vegetacije i trofičke mogućnosti.


Polje pokazuje više raznolikosti i gustoće
od drugih istraživanih sredina, što
potvrđuje tako velik doprinos bogatstvu
ptičjeg svijeta u Baskiji i kapacitet prihvaćanja
ptica na zimovanje; priobalni je
pašnjak s obzirom na veliku homogenost
i strukturnu jednostavnost manje raznolika
i bujna sredina, dok plantaže bora i
eukaliptusa zauzimaju u tom pogledu intermedijarni
položaj.


Diaz Reyes, G.; T r u j i 1 1 o Ramirez,
O.; Hernandez Yafiez. E.: Situacija
bukača ribiča (Pandion heliactus
L.) na Kanarskim otocima


U radu su izneseni rezultati prvog cenzusa
populacije bukača ribiča (Pandion
heliactus L.) na Kanarskim otocima tijekom
1983. godine. Ukupno je lokalizirano
33 primjerka, gdje je uključeno 13 pari,
od kojih je za 8 utvrđeno gniježđenje.
Daju se također neki podaci što se odnose
na karakteristike i položaj gnijezda


te se analizira distribucija vrste u prošlosti.


Fernadez Haeger, J.;Jordano
B a r b u d o, D.: Distribucija i biologija
leptira Colotis evagore (Klug, 1829) u dolini
rijeke Guadalquivir


Opisane su neke značajke biološkog ciklusa
Colotis evagore u dolini rijeke Guadalquivir
(jug Španjolske). Taj leptir, koji
leti u rujnu i listopadu, ima u toj zoni
široku rasprostranjenost, a biljka-hraniteljica
mu je Capparis spinosa. Jedan dio
jaja ženka ne odlaže na biljku hraniteljicu,
što se može tumačiti kao defanzivna
adaptacija prema predatorima i/ili
biološkom ciklusu drugih biljaka.


Gömez Bustill o, M. R.: Nezreli
stadiji Catocalina (Lep. Noctuidae) iberobalearskc
faune


Grafički su prikazane preimaginalne
faze — jaje i/ili larva — 20 do 29 vrsta
podfamilije Catocalinae, familije Noctuidae
španjolske faune, uz komentar o njihovom
načinu ishrane i preobrazbi.


I. Mikloš