DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Iako pokretne frakcije huminskih kiselina
prevladavaju nad polimeriziranim,
primijećena je tendencija (izraženija u
tlima s višekratnim požarima) povećanja
stupnja polimerizacije zbog požara. Utvrđeno
je također obogaćenje ukupne
mikroflore aktinomiceta na opožarenom
području i osiromašenje u tlima s višekratnim
požarima u odnosu na tlo bez
požara. Osiromašenje gljivične mikroflore
više je izraženo na području višekratnih
požara.


Unutar ciklusa dušika utvrđen je porast
brojnosti proteolitičkih i denitrifikacijskih
mikroorganizama kao i proteolitička
i denitrifikacijska aktivnost na
opožarenim područjiam u odnosu na neopožarena
te smanjenje brojnosti anaerobnih
fiksatora dušika. Unutar ciklusa
ugljika manja je brojnost hemicelulolitičkih
mikroorganizama i hemicelulolitička
aktivnost na opožarenom području
nego na neopožarenom i naglo se smanjuje
u višekratno opožarenim tlima. Naprotiv,
brojnost aerobnih i anaerobnih
celulolitičkih i amilolitičkih mikroorganizama
te aminolitička aktivnost u opožarenim
tlima u odnosu na neopožarene
se povećava.


Sto se tiče nematofaune istraživani
su reprezentativni biotopi: šume bora i
hrasta. U hrastovoj šumi konstatirana
je njihova veća raznolikost i brojnost,
iako nije bilo jasnih razlika između opožarenih
i neopožarenih zona. S druge
strane raznolikost i brojnost bili su veći
u A, horizontu (2— 35 cm), s iznimkom
roda Xiphinema, koji je najbrojniji u
horizontu B.


Buil Latas, R.: Fernandos
Y u s t e, R.; Fernandez Y u s t e, J.
A.: Fitocenološkr, stiulijr, »Callejonesa«
(Serania do Cuenca)


El callej´on (čit. kaljehon) na španjolskom
jeziku znači »velika ulica« i »prolaz
između dvije kuće«. Tim se nazivom
u Španjolskoj označuje osebujna geološka
forma nastala stoljetnim djelovanjem


vode i vjetra na zapadnom rubu kastiljanskog
ograrJka Iberijskog planinskog
lanca u Serrania de Cuenca. Proučavana
je fitocenološka struktura tog lokaliteta.
S obzirom na njegove morfološke
karakteristike težište istraživanja bilo je
na rupikolnoj vegetaciji, koja nije značajna
toliko kvantativno koliko kvalitativno,
po tome što u znatnoj mjeri pridonosi
karakterizaciji stijenovitog krajolika.
Prvi dio rada odnosi se na litologiju,
tlo, klimu i čovjekovu aktivnost.


Garcia de J a 1 6 n, D.; Tolosan
a E s t e b a n, E.; Rodriguez Alcalde,
F.: Određivanje nekih populacijskih
parametara obično pastrve (Salnw
truta Fario) u pirinejskini rijekama


Proučavane su populacije obične pastrve
u visokom bazenu rijeke Gällego
(1000 m) i to u onom njegovom dijelu
koji nastanjuje isključivo ta vrsta ribe.
Uspoređuje se populacije iz jednog potoka
s populacijama rijeke u koje utječe,
a unutar tog potoka populacija brzih
voda s populacijama laganih tokova.


Populacijski parametri su bili: rast,
mortalitet, biomasa, struktura i proizvodnja.
Od dobivenih rezultata ističu se visoke
vrijednosti biomase i proizvodnje
u rijeci Gällego, gdje su prosječne vrijednosti
bile 25,8 g/m2 i 22,5 g/m´-´ godišnje
za razliku od niskog koeficijenta proizvodnja
biomasa (PB < 1), koji ukazuje
na to da na istraživani riječni sistem
djeluje negativno neki faktor ili parametar.


Fernandez, A.; G a I a r z a , A.:
Struktura i sezonske promjene ptičjih zajednica
u raznim sredinama obalnog područja
Baskije


Opisane su ptičje zajednice iz četiri habitata
atlantske Baskije: polja, priobalnog
pašnjaka, plantaže bora (Pinus radiata) i
plantaže eukaliptusa (Eucalyptus globulus).
Brojanje je obavljeno u proljeće i
zimi sa svrhom da se procijene promjene