DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 77     <-- 77 -->        PDF

su 40 milijuna franaka; od ukupne svote
11,3 milijuna su plaće znanstvenika i inženjera,
14,5 milijuna plaće ostalih zaposlenih
a 14,7 milijuna funkcionalnih i
investicioni troškovi.


Kao jedan od dokaza o korisnosti ovih
istraživanja navedene su štete koje su prouzročile
vrlo niske temperature u siječnju
1985. godine. Tako je potpuno stradao tridesetgodišnji
alepski bor na površini od
435 ha, a koji je uzgojen iz uvezenog sjemena
iz Italije. U području Gascogne stradala
je površina od 20.000 ha primorskog
bora, koja je nakon poslijeratnih požara
uzgojen iz uvezenog sjemena iz Portugala.


O. Piškorić
BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL
DE ECOLOGIA, BR 29. Madrid, 1986.


Montoya, J. M.: Ekologija, pašarenje,
uzgajanje i uređivanje šume hrasta
plutnjaka (Sinteza za praksu)


Autor prikazuje sadašnje stanje praktičnih
saznanja iz primijenjene ekologije,
pašarenja, uzgajanja i uređivanja plutnjakovih
šuma.


Curras, R.; Guara. M.: Kolska dinamika
i pješčane neoformacije na području
»La Dehesa de la Albufera«, Valencia


Prikazani su rezultati istraživanja o
kretanjima dina u eolskim uvjetima koji
vladaju na području La Dehesa. Uz to se
komentiraju pješčane eolske neoformacije,
nastale kao posljedica čovjekove aktivnosti
u litoralnom sistemu dina tog područja.


Granados, M.; Martin Vicente,
A.; Garcia Novo, F.: Učinci požara
u ekosistemima -Donana.


Na temelju povijesnih i ekoloških informacija
analiziraju se dugoročni učinci nekontroliranih
požara na vegetaciju nacio


nalnog parka »Donana« (jugozapadna
Španjolska). Rezultati pokazuju progresivno
nestajanje incijalne šume i stvaranje
mozaika sastavljenog od pirofitičkih
vrsta grmlja razne starosti, koji okružuje
od požara pošteđene enklave.
Polazeći od rezultata te analize daju se
neke preporuke o upravljanju ekosistemima
stabiliziranih pijesaka nacionalnog
parka »Donana«.


Velasco, F., L o z a n o, J. M.; B ello,
A.: Fizikalno-kemijske, biokemijske
i biološke alteracije na opožarenim područjima
pod primorskim borom (Pinus
pinaster)


Determinacija nekih fizikalno-kemijskih
i biokemijskih parametara, utvrđivanje
nekih grupa mikroorganizama u
subhumidnim smeđim tlima pod primorskim
borom (Piedralaves, Avila) i susjednim
šumama iste vrste, koje su oštećene
u požarima 1978., 1980. i 1981.
godine, omogućili su komparaciju razvoja
nekih karakteristika adsorbcijskog
kompleksa tla, humusa, nematofaune i
mikrobnih zajednica.


Utvrđen je porast pH u požarom oštećenim
tlima, više izražen u tlu iznad
kojega je bilo više požara.


Zapaženo je obogaćenje izmijenjivih
baza u površinskim horizontima pod utjecajem
vegetacije. To je obogaćenje
jače u tlima gdje je bilo dodatnog izgaranja
organske tvari otpalih grana i listinca.
Humus onih tala gdje nije bilo
požara i onih gdje je bio požar 1981. god.
pokazuje značajke oligotrofnog šumskog
modera; s druge strane organska tvar
tala na kojima je bilo više požara razvila
se u formaciju mor humusa. Utvrđena
je razmjerno veća količina slobodne
organske materije od one koja je
vezana. Do humifikacije je došlo uglavnom
kod biofizikalno-kemijskih neoformacija.
U humusu neopožarenih tala
prevladavaju »mlade« huminske frakcije
nad razvijenim, dok je na opožarenim
tlima obratno.


175