DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— g. r. korzička;
— g. r. sjeverozapadne Iberije (Portugal,
Stara Kastilja, Galicija);


— g. r. pokrajine Landes.
Naglašeno je, da je primorski bor vrsta
vrlo intolerantna prema kalciju (pojavljuje
se kloroza) i izuzetkom provenijenci
Cuena (u Španjolskoj) i Tambranta u Maroku.
Od crnog bora Francuzi koriste ssp.
Laricio i to kako varijet Korzika tako
i varijetet Kalabrija. U raščlanjivanju vrste
Pinus nigra Arn. autor se poziva
na P. Fukareka.


Čempresi (C. sempervirens, C. arizonica
i dr.) nisu vrste, koje su obuhvaćene
Zakonom iz 1971. godine (u Francuskoj)
za šumsku proizvodnju, ali su obuhvaćene
programom selekcioniranja za što povoljnije
odlike. Traže se odlike otporne
na sušu i na zimske hladnoće. Predmet
istraživanja je i suzbijanje bolesti uzrokovane
gljivom Coryneum carđinale Wag.2
Nadalje čitamo, daje zapaljivost C. sempevirensa
osrednja a C. arizonice slaba.


Od topola iz sekcije Leuce u radu su
tri topole: Populus alba te »izrazito šumske
vrste« evroazijska P. tremula i američka
P. Tremuloides te njihovi hibridi.
Ove vrste interesatne su za uzgoj na higromorfnim
staništima, inače slabo produktivnim.
S istog razloga u istraživanja
uključena je i joha, koja je uz to i fiksator
dušika. Radi fiksacije dušika, a i za
čišćenje debala od grana, predviđa se i
kao dodatna vrst za uzgajanje viševrijednih,
kao npr. trešnje«. Ova vrst nalazi se
u programa rada genetike, fiziologije i
pošuml javan ja zavoda E. N. G. R. E. F.
(Nancy) i I. N. R. A. (Orleans).3


2) O toj bolesti vidi J. Kišpatić et al.: Opasna
bolest čempresa u Dalmaciji. Sum. list CHI
(1979), br. 4—6.


3) Genetsko-proizvodna istraživanje naše johe
nalaze se u programu rada Katedre za šumarsku
genetiku i dendrologiju Šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Ova katedra osnovala je i
živi arhiv domaće divlje trešnje u Arboretumu
Lisičine (v. istoimenu publikaciju izdanu za IU
FRO Kongres.


Od pojedinih vrsta o divljoj trešnji.
Godišnja proizvodnja u Francuskoj ove
vrste kreće se oko 20 000 m3, a cijena trupaca
promjera preko 50 cm prelazi 10 000
franaka. Intenzivnija sadnja ove vrste datira
od 1976. godine, a u 1984. godine proizvedeno
je i prodano jedan milijun sadnica.
Stoga je veliki interes da se selekcioniraju
jedinke koje će imati što pravnija
debla, visoko postavljene krošnje,
bez živica i biti dobrog zdravstvenog
stanja (stabla starija od 80 godina često
su napadnuta truležem). Čitamo da joj
odgovaraju tla razne teksture (od pješčane
do glinaste) s pH od 4 do 8, ali ne podnosi
pretjeranu vlažnost.


Za uzgoj vrsta u cilju proizvodnje biomase
u kratkim ophodnjama zainteresirani
su Francuska agencija za gospodarenje
energijom (A. F. M. E. — Agence fran


caise pour la Maitrese de l´Energie) i Udruženje
šuma — celuloza (A. FO. CEL. —
Association Foret-Cellulose). Tako proizvedeno
drvo namjenjeno je za izradu građevinskih
ploča, za proizvodnju celuloze,
za proizvodnju pogonskog alkohola te u
energetske svrhe kao klasično gorivo ili
briketirano. Nabrojeno je tridesetak vrsta
listača i četinjača (od borova Pinus serotina,
P. rigida, Pinus Wungens). Od listača
nabrojene su, uz ostale, bagrem, breze,
vrbe, jasen, pavlovnija, johe i nekoliko vrsta
eukapliptusa među kojima i Eucaliptus
globulus/


Prema već naprijed spomenutom popisu
kratica u izvršenju plana genetske
amelioracije šumskog drveća u Francuskoj
sudjeluje 19 instituta i drugih organizacija.
Od tih ustanova samo četiri od tih u
1985. godine u ova istraživanja utrošila


4) O mogućnostima uzgoja eukaliptusa kod
nas nalaze se informacije u člancima:


1.
O. Piškorić: Prilog poznavanja mogućnosti
uzgoja eukalipta kod nas. Sum. list, 1956. br.
3—4.
2.
Z. Vrdoljak: O mogućnosti uzgoja eukalipta
u našem Primorju. Sum. list, 1956. br. 5—6.
3.
D. Jedlovski i O. Piškorić: Posljedice hladnog
perioda zime 1955-56. na dendrofloru u
Splitu i okolici. Sum. list, 1957, br. 11—12.
174