DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 75     <-- 75 -->        PDF

autora jedan je, V. Naudet, vlasnik rasadnika.
1


Materije uz dva uvodna i jednog zaključnog
članka, podijeljena je u ove skupine:Ciljevi (koncepti), metode i strategija
17 članaka),

Programi amelioracija, današnji rezultati
i očekivani (25 članaka),

Znanstveni okoliš (9 članaka),

Posljedice za šumarsku praksu (5 članaka).
U »-programu amelioracija« izdvojen je
program za tropske šume.
U knjizi nalazi se i popis kratica za
19 institucija te terminološki rječnik za
92 stručna termina. U francuskim tekstovima
institucije (zavodi, instiuti i si.) redovno
su navedene samo kraticama kao
npr. I. D. F. — Institut za razvoj šumarstva
(Institut pour le Developement forestier;
E. N. G. R. E. F. — Nacionalna škola
za prirodu, vode i šume (tj. »šumarski fakultet
« u Nancy-u); S. S. F. — Udruženje
za sakupljanje i prodaju sjemena šumskog
drveća (Syndicat des Reeoltants et des
Commercants des Semence forestieres);
itd. Nalazimo i kraticu I. N. R. A. — Nacionalni
institut za poljoprivredna istraživanja
(Institut national de la Recherche
agronomique) jer u njegovom sastavu djeluje
i Centar za istraživanja u šumarstvu.


U Terminološkom rječniku (glosariju)
protumačeni su stručni termini koji se
mogu naći u pojedinim tekstovima. Tako
primjerice klinarna promjenljivost je »neprekidna
promjenljivost bilo neke značajke,
bilo nekog činitelja« a uvedena promjenljivost
je ona »koja nastaje bilo posredstvom
vanjskih činitelja bilo sredine
(ekotip) bilo utjecajem čovjeka«); »plus
stabla« su stabla s boljim fenotipskim
osobinama od osobina susjednih stabala,


1) Površina rasadnika Naudet-a iznosi 350 ha
koji ]e podjeljen na četiri mjesta u središnjoj
i sjevero-zapadnoj Francuskoj.


Naudet je i vlasnik poduzeća za radove pripreme
tla i pošumljavaje, za nie^u kultura,
kresanje grana s stabala, gnojidbu i zaštitu šuma.


a »elitna« su ona, kojih se genetska superiornost
može, dokazati poređenjem potomaka
ili vegetativnim razmnožavanjem,
itd. Može se postaviti pitanje, zašto je u
ovoj knjizi stavljen i ovaj glosarij? Odgovor
nalazimo u činjenici, da je pretežni
dio šuma u Francuskoj u privatnom posjedu,
pa i maloposjednika, te je time omogućeno
da i oni mogu u cijelosti shvatiti
tekstove u ovoj knjizi. Ali ne samo u ovoj
nego uopće, a posebno u časopisu takvih
šumopsjednika, u »La Forets francaise et
l´Action forestiere.


U programu amelioracije nalaze se ove
vrste: (prema redosljedu u originalu): duglazija,
primorski bo-r, smreka, korzijski i
kalabrijski crni bor, obični bor, jele, cedar,
ariš, čempres, sitna-smreka, crne topole
i balzamovci, topole sekcije Leuce,
divlja trešnja, orasi, bukva, crveni hrast,
johe i eukalipti. Slijedi popis potencijalnih
vrsta (16 četinjača i 7 listača)
koje bi se mogle uzgajati u Francuskoj,
jer »jaka raznolikost reljefa, klimatskih
uvjeta i vrsta tala omogućuje da se
u Francuskoj uzgajaju mnogobrojne vrste
iz dviju hemisfera«. Posebno su obrađene
vrste šumskog drveća koje se mogu koristiti
za proizvodnju biomase u kratkim
ophodnjama.


Iz popisa vrsta, koje su predmet posebnog
zanimanja francuskog šumarstva,
vidimo da ih je malo za koje nema interesa.
Među tima je i pitomi kesten. Iz
popisa za naše svrhe izdvajamo samo neke
bilo da nas informiraju o odnosu prema
njima, bilo da nas tekst upozorava na
neke č.injenice, koje mogu i nama u radu
koristiti.


Kod primorskog bora (Pinus maritima
Ait.), prema suvremenim istraživanjima


I. N. R. A. i Univerziteta u Bordeaux-a,
značajnu ulogu imaju geografske rase. To
su
-^
g. r. Maghreba: Alžir, Tunis, Maroko;g. r. kontinentalno-mediteranska: istočna
i južna, Španjolska, Var, Primorske
Alpe. Italija;