DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 74     <-- 74 -->        PDF

smjer (trend), periodične, sezonske i slučajne
komponente. Također je obradila
metode kojima se služimo da analitički
prikažemo vremenske nizove a to su:


— grafičke metode

metoda najmanjih kvadrata prikazana
u osmom poglavju
— metoda klizajućih sredina
— metoda sredina (težišta)
Iza desetog poglavja slijede tablice:


slučajnih brojeva, ordinate normalne


krivulje, integral normirane distribucije,


binomna distribucija, Poissonova distribu


cija, t-distribucija, x2-distribucija, F-dis


tribucija za P = 0,95 i P = 0,99, kritične


vrijednosti Duncan-ovog testa i kritične


vrijednosti za Kolmogorov-Smirnov test.


Iza tablica prikazano je kazalo litera


ture.


Na kraju možemo reći da se je tiskanjem
ovog udžbenika popunila domaća
stručna šumarska literatura i da je šumarstvo
dobilo suvremen i znanstveno
precizan udžbenik i priručnik, koji treba
preporučiti svima.


Mr Nikola Lukić


Jozef Konöpka a kol.


KONCENTRACIA PRÄC V LESNOM


HOSPODARSTVE


Bratislava, 1985.


Izdavač ove knjige je »Priroda«, izdavačka
organizacija knjiga i časopisa
pri Ministarstvu šumskog i vodnog gospodarstva
Socijalističke Republike Slovačke.


U Uvodu naglašava se nužnost koncentracije
radova u doba njihove mehanizacije,
jer omogućuje bolje iskorišćivanje
strojeva a smanjuje potrebu ljudskog
rada, utroška energije i proizvodnih troškova.
Rješavanje problematike koncentarcije
radova potaknuto je smjernicama
za gospodarski i socijalni razvoj CSSR-a
od 1981. do 1985. godine, donesenim na


XVI. zasjedanju KSČ. Taj posao za
slovačke prilike obavio je Zavod za istraživanja
u šumskom gospodarstvu u


Zvolenu, pa je ova knjiga — priručnik


rad 19 autora od kojih je inž. Jozef Ko


nöpka uz pomoć J. Kerna i M. Radocha,


materijal pripremio za tisak.


Materija je obrađena u tri tematska
kruga.


U prvom krugu prikazana su dosadanja
istraživanja i prakse o primjeni koncentracije
rada u šumarstvu. U drugom krugu
prikazane su mogućnosti koncentracije
proizvodnje prema prirodnim uvjetima radilišta,
na uzgojnim radovima i proizvodnji
sadnica, sječi, izvozu, strojnog parka.
U trećem krugu prikazani su matematički
modeli za organizaciju koncentracije radova.


Od 75 u Literaturi navedenih jedinica
jedna je na ruskom dvije na njemačkom
a ostale na češkom ili slovačkom jeziku
(od tih četiri su u rukopisu, odnosno neobjavljene).*


O.
Piškorić
revue forestiere francaise
numero special 1986


AMELIORATION GENETIQUE
DES ARBRES FORESTIERS


Sastavni dio ovog Časopisa za šumarstvo,
kojeg izdaje L´Ecole nationale du genie
rural, des eaux et des forets, pod pokroviteljstvom
ministra za poljoprivredu
(i šumarstvo) uz redovna četiri godišnja
sveska je i »poseban broj«, svake godine
namijenjen jednoj tematici. Poseban broj
za 1986. godinu, datiran s »četvrto tromjesečje
«, obrađuje teme o genetskom poboljšanju
šumskog drveća.


Poseban broj za 1986. godinu, na opsegu
288 stranica, sadrži 55 članaka obrađeni
od 47 autora. Od 47 autora tri nisu
iz Francuske nego, po jedan, iz Poljske,
Savezne Republike Njemačke i iz Sjedinjenih
američkih država; od francuskih


* Knjiga se nalazi u knjižnici Saveza DITSDI
Hrvatske.