DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL
SCIENTIFIC PAPERS


UDK (630-88:674:330.14) 001 Šum. list CXI (1987) 105


DA LI SE ZAISTA DIO AKUMULACIJE PRELIJEVA IZ ŠUMARSTVA
U DRVNU INDUSTRIJU ILI OBRNUTO(1>


Uroš GOLUBOVIĆ*


SAŽETAK. Autor je pod gornjim naslovom postavio nedvosmislen
i aktualan zadatak i cilj istraživanja, te eksperimentalno
prišao njegovom rješenju. Istraživanjima je obuhvatio sve relevantne
stvarne činioce, a isključio je subjektivne momente koji
bi eventualno mogli utjecati na rezultate istraživanja.


Zbog obimnosti istraživačkog materijala, autor je rad podijelio
u dva dijela, pa u ovom dijelu donosi rezultate istraživanja
na jeli, odnosno jelovini, a u drugom dijelu koji slijedi prikazat
će rezultate istraživanja na hrastu, odnosno hrastovini.


U ovom dijelu rada autor zaključuje da se znatan dio akumulacije
prelijeva iz šumarstva u drvnu industriju, pa predlaže da
se to dogovorno uredi između jedne i druge grane, odnosno šumarstva
i drvne industrije, koja inače, prema autoru, racionalno
koristi drvnu sirovinu.


UVOD


Nijesu rijetki stručni sastanci, znanstveni simpoziji, pa i kongresi, na
kojima se šumarski i drvarski stručnjaci međusobno spore, pa i optužuju, za
prelijevanje dijela akumulacije iz jedne grane u drugu.


Budući da smo se više godina bavili sličnim istraživanjima (1 do 10) —
to su nam se često upućivala i izravna pitanja iz odnosne problematike, ali
su redovito izostajali direktni i decidirani odgovori. To stoga što nikada nijesmo
taj problem postavljali kao cilj naših istraživanja, nego smo ga — tu
i tamo — samo uzgredno doticali. Međutim, to nije ni izdaleka dovoljno za
ozbiljan odgovor na isto tako ozbiljno i, rekli bismo »vruće« pitanje.


Tek 1986. godine, a zahvaljući OOUR-u Iskorišćivanja šuma u Ogulinu
i njegovom direktoru drugu Ljubomiru Grb i, dipl. oec, te
SOUR-u »Slavonija« iz Slavonskog Broda i njegovom (ondašnjem)
predsjedniku Poslovodnog odbora, drugu Josipu Mikiću
uspjeli smo da, na temelju direktnih ugovora, navedeni problem postavimo
jednim od svojih ciljeva istraživanja.


I ovom prilikom im se, kao i svim radnim kolektivima i njihovim rukovodiocima,
te brojnim stručnim suradnicima u kojima smo i sa kojima smo


* Dr. Uroš Golubović. dipl. inž. šum. znanstveni savjetnik Šumarski fakultet. Zagreb,
Simunska cesta 25.
105