DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 69     <-- 69 -->        PDF

STKUCNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


LIPOVLJANSKI SUSRETI ´86


U pitomom slavonskom selu Lipovljani, u kojem u bratskoj slozi žive i rade
pripadnici šestnaest naroda i narodnosti, održani su po dvanaesti put tradicionalni
»Lipovljanski susreti« od 29. 08. — 31.08. 1986. god.


SI. 1. Prof. dr. Branimir Prpić, dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, za govornicom na Lipovljanskim susretima ´86.
167
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Uz već tradicionalni Zbor bratstva i jedinstva, folklorne nastupe, zabavno-
plesne večeri i sportske susrete u Osnovnoj školi »Josip Kozarac« priređene su
tri izložbe i održan je Okrugli stol.


Dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof, dr Branimir P r p i ć
otvorio je povodom 45 godina ustanka i narodne revolucije, 125 godina organizirane
šumarske nastave u našim krajevima, 80 godina smrti šumarskog stručnjaka
i hrvatskog književnika Josipa Kozarca, 40 godina organiziranog znanstvenog
rade na području Šumarije Lipovljani i SG »Josip Kozarac«, 225 godina rada
samostalnog Šumarskog fakulteta i povodom održavanja 18-tog IUFRO Kongresa,
izložbu pod naslovom »Tradicija šumarske organizacije«. Izložbu
na osnovi dokumenata i instrumenata iz zbirki Šumarskog fakulteta je postavio
mr. Dragutin Pičma n s kolegama. (Slika 2, 3).


SI. 2. Detalj izložbe.


Također, uz ovu centralnu izložbu, prof, dr Branimir Prpić otvorio je izložbu
skulptura Ive Krnjoul a (1910, Laminac-Cazma) i izložbu slika Duke Butin e
(1935, Kutina), pod nazivom »Drvo kao izraz životne snage čovjeka slavonskog
kraja«. Samouki kipar Ivo Krnjoul, po zanimanju geodeta, je iz svojeg bogatog
opusa izložio skulpture izrađene u drvu hrasta lužnjaka, cera, brijesta, graba,
divlje trešnje i oraha te nekoliko skulptura izrađenih u granitu i kristalnom vapnencu
sa Papuka.


Potrebno je ovdje istaći ,da su primjerci skulptura izrađenih od hrastovine
i grabovine starih stabala, koja su stoljećima ležala zaplavljena u zemlji, a otkopana
su prilikom regulacije rijeke Pakra-Bijela u Banovoj Jarugi. Slikar Duka Butina
je izložio svoje slike vrbika, pojsaža ribarenja, stočarenja. . . iz svojeg ciklusa
»Lonjsko polje«.


Prije početka rada Okruglog stola izvršena je promocija izdanja
»Lipovljanski susreti ´85 — Istraživanje, prezentacija i zaštita kulture narodnosti«
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 71     <-- 71 -->        PDF

i izdanja Zavoda za istraživanje folklora iz Zagreba pod naslovom »Građa za
bibliografiju o narodnostima i etničkim grupama u SFRJ«. Promociju izdanja
su izvršile drugarice Nives R i t i g-B e 1 j a k i Marija D e 1 b e 11 o.


Nakon promocije ovih izdanja izabrano je radno predsjedništvo
Okruglog stola: general pukovnik Jefto Sašić — predsjedavajući, sveuč. profesor
Branimir Prpić, prof. Milan Mesić. dipl. ing. šum. Duka Delić i Blaženka Špoljarić.


Clan Savjeta »Lipovljanskih susreta« Teodor F r i c k i je održao In memo
riam Marinku Gruiću i Peri Caru. Mr Ivan Sloboda , predsjedavajući Saveza
Mađara u SRH je drugarici Zorki Đermanović-Prodanović odao priznanje
i uručio prigodan poklon za dugogodišnji rad.


SI. 3. Dio izložbe posvećen Josipu Kozarcu.


Tem a Okruglo g stol a »Lipovljanski susreti ´86« bila je : »Doprinos
pripadnika narodnosti u organiziranju šumarske organizacije i školstva u Hrvatskoj
i Jugoslaviji«. Uvodna izlaganja su izrekli gen. puk. Jefto Šašić, mr Nikola
Lukić i prof, dr Branimir Prpić. Nakon uvodnih izlaganja i kratke pauze pod
predsjedanjem prof, dr B. Prpića u diskusiji su sudjelovali:


— dipl. ing. Duka Starčević, direktor SG »Josip Kozarac«, govorio je o značenju
šumarstva i organiziranosti šumskog gopodarstva;
— Mirko Bošković, član Predsjedništva SUBNOR-a SRH-e, govorio je o značaju
šuma za vrijeme NOB-a, poslijeratnog razvoja i o budućem razvoju šuma
i šumarstva;
— prof. Josip Matušek, govorio je o boravku Josipa Kozarca prije 100 godina
u Lipovljanima, te >o njegovom književnom i stručnom radu iz tog perioda;
— zemljoradnik Savo Zvečevac. delegat u Saboru, govorio je o značenju šume
kao nacionalnog bogatstva i o problemu stočarenja i čuvanja šuma;


ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— prof. Đuro Vidmarović, govorio je o značenju šuma i šumarstva u povijesti
naroda i narodnosti slavonskog kraja od njihovDg dolaska do današnjih dana;
— prof. Milan Mesić, govorio je o potrebi provođenja i praćenja migracijskih
istraživanja narodnosti i naroda u okviru razvoja šumarstva.
Predsjednik Savjeta »Lipovljanskih susreta« gen. puk. Jefto Šašić u završnoj
riječi naglasio je da uvodne riječi i diskusije pokazuju da je potrebno inicirati
istraživanja u sklopu JAZ-u odjela u Vinkovcima. Savjet »Lipovljanskih susreta«
će pokrenuti aktivnosti u tom pravcu.


Na kraju ovog izvještaja dva zapisa iz Knjige utisaka o izložbi »Tradicija
šumarske organizacije«.


»Izložba je lijepa, posebno mi se sviđa šumarski alat koji je tu


izložen«.
Ankica Lasek, učenica VIII razr.
OS »Josip Kozarac«


»Izvrstan primjer kako se jedna struka može na malom prostoru
približiti ljudima koji su izvan nje. U par koraka obilaska prezentirano
je puno toga, od instrumenata i pribora koji se upotrebljavaju
u šumarskoj struci, pa do uvezanih godišta »Šumarskog lista«
sa težištem na djelovanju Josipa Kozarca, a onda skulpture Ive Krnjoula
i slike Duke Butine. Izvrsno i za svaku pohvalu«.


Lipovljani 30. 08. 86.
dipl. ing. Majcen, predsjednik
Kulturno prosvjetno društva
Rusina i Ukrajinaca — Zagreb


Mr Nikola Lukjić