DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 68     <-- 68 -->        PDF

U ŠUMARSKOM LISTU PRIJE 100 GODINA


I


U 11. broju Šumarskog lista 1887. godine nalaze se i izvještaji o uspjehu prodaje
drvnih masa iz državnih šuma i iz šuma Krajiške investicione zaklade.


1. Dne 10. listopada 1887. godine održana je u Zagrebu dražbena prodaja drvnih
masa iz šuma Krajiške investicione zaklade i državnih šuma pod upravom
Kraljevskog šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. Na prodaji bilo je 11 skupina na
području Šumarija Županje, Vrbanje, Njemaca, Morovića i Jami.na ukupne površine
1500 .rali. Predmet prodaje bilo je 49 928 stabala hrasta, 7 790 jasenovih,
11622 brijestovih i 6 575 bukovih stabala. Sve skupine su prodane za 2 074 461 forintu
odnosno za 461673 forinte ili 28% više nego je iznosila isklična cijena. Drugi
dan, tj. 11. listopada, prodane su sječine državnih šuma Štorgina greda i Gudovac.
Interes za ove prodaje bio vrlo velik te čitamo, da se »već dan prije moglo
opaziti sijaset stranih ljudi na naših ulicah i po kavanah, a na licih i držanju
njihovu vidio se izraz milionarski. Ova su gospoda došla jz Pariza, Cette, Trsta,
Rieke, Düsseldorfa, Stuttgarta, Beča, Barča i t.d. ...«


2. Druga je dražba održana 20. listopada i.g. u Kralj, nadšumarskom uredu
u Vinkovcima, na kojoj je bilo izloženo prodaji, i prodano, 15 skupina, počem
od Šumarije Lipovljani do Šumarije Jamena. Na 891 rali i 80 č. hv. prodano
je 20 969 hrastovih stabala, 5 758 jasenovih, 5 605 brestovih te 7 542 stabala bukve
i inih vrsta. Masa ovih stabala iznosila je »68 353 m:1 hrastovine za građu i tvorivo,
te 84 583 m;l hrastovine, 9 254 m:l jasenovine, 20 945 m:i brestovine, 8 307 m:; bukovine
i inih virsta za ogriev« (!) Ova drvna masa procjenjena je na 565 351 forintu
a dražbom dostatna svota iznosila je 759 519 forinti i 80 novčića ili 46"/,,
iznad isklične cijene. Sve prodajne skupine bile su u nizinskom području a najviše
»bukovih i inih« stabala bilo je predjelu Radiševo Šumarije Vrbanja — 2 041
stablo.
K »Lipovljanskim susretima ´87« navodimo, da je u Šumariji Lipovljani na
prodaji bila drvna masa u Čardačinskoj gredi i u Velikom Dolu. U Čardačinskoj
gredi 802 hrasta, 238 jasena, 875 brijestova i 665 bukava i dr. virsta kupio je
Karlo Morović iz Siska za svotu od 40 625 forinti (isklična cijena bila je 38 031
forinti, a u Velikom Dolu 1903 hrastova stabla kupila je firma Leon Perrin st.
za 68 863 forinti, dok je isklična cijena iznosila 45 568 forinti.


II


Polazak na kr. gesp. i šumar, učilištu u Križevcih. U školskoj godini 1886/7.
upisalo se je na učilište 68 slušatelja, — 24 u gospodarski a 44 u šumarski tečaj.
Stipendije uživa 7 gospodara i 14 šumara i to: gospoadri 5 zemaljskih (od kojih
2 iz zaklade bivše vojne krajine) i 2 privatnih osoba; šumari 2 zemaljska (od
kojih 1 bivše vojne krajine), 1 dalmatinska 5 od domaćih gradova, 4 od imovnih
obćina i 2 od privatnih osoba. — Prispodobiv te brojeve sa brojem upisanih slušatelja,
vidi se jasno, da učilište polaze 17 gospodara i 30 šumara o vlastitom
trošku. (Š. 1. str. 182).


166