DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 67     <-- 67 -->        PDF

izgradnja ´Destilacije drva´ i samo njegovom trajnom optimizmu i njegovoj gvozdenoj
energiji treba zahvaliti da je profesor Serida s bečke Tehničke visoke škole
na poticanja Karolyi-a nakon višegodišnjih pokusa pronašao način koncentracije
octene kiseline bez primjene vapna . . .« Frank, nadalje, veli, da je Karolvi u tome
imao veliku podršku Milivoja Crnatka, generalnog direktora, tadašnje najjače
hrvatske banke, Prve hrvatske štedionice.


4. U »Bilješci« Uredništva Šumarskog lista uz već navedeni članak A. K. »Metode
i problemi u šumarskoj nauci« naglašeno je da »pisac, koji boravi u našoj
sredini već dugi niz godina, poznat je i cijenjen kao naučni radnik i u vanjskom
svijetu«. Za sada raspolažemo samo podatkom, da je A. K. sakupio zbirku leptira
i osnovao zbirku puževa, koju je nastavio popunjavati njegov sin Arpad. Te se
zbirke nalaze u budimpeštanskom Prirodoslovnom muzeju."´ Nesumnjivo je, da se
tamo nalaze primjerci sakupljeni na našem području, to više, što je imao i posjed
kod Virovitice na Dravi prema mjestu Barcs.
5. Ovaj prigodni portret A. Karolvia zapravo daje tek djelomičnu sliku njegove
aktivnosti a potpuni prikaz, analiza i ocjena, moći će se dati nakon proučavanja
njegovog arhiva, koji se nalazi u Nagykanizsi kao i provjerom bibliografija najmanje
njemačkih i madžarskih publikacija. A to će biti nužno provjeriti za obradu
jedinice u »Hrvatskom biograskom leksikonu«.
Oskar Piškorič


LITERATURA


1. Frank . Edo: In memorian — ARPAD KAROLYI. Morgenblatt, XVIV´1929, No 89.
2.
Begović , Branislav: Eksploatacija šuma i razvoj industrije prerade drveta na području
Usorsko-tesiićkog regiona za vrijeme austro-ugarske uprave u Bosni i Hercegovini.
3.
Tregubnv . Vladimir: Stude forestiire sur le PICEA OMOEICA PANC, Annales cie l´Ecolc
Nationale des Eaux et Forets et de la Station de recherches et experiences forestieres.
Nancy, 1934.
4.
P i š k o r i ć, Oskar: Prilog poznavanju omorike (Picea omorica Pane.). Šumarski list, 1938.
br. 11.
5. Begović . Branislav: Šumska privreda Bosne i Hercegovine 1918—1941. Sarajevo, 1985.
5) Ove. kao i neke druge podatke zahvaljujem unuku A. Karolyia. također, Arpadu, a
reprodukciju fotografije drugom unuku. Aleksandru, koji obojica žive u Zagrebu.