DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ARPAD KAROLYI


(1875—1929)


»Lipovljanski susreti 86« bili su posvećeni
udjelu, po rođenju, Nehrvata u
äst; šumarskoj znanosti i struci, pa je na njima
vrijedno se »sresti« i s Arpadom Karolyi-
em, šumarskim i privrednim stručj0k
njakom. To više, što je kod nas, prema
Katalogu Jugoslavenskog leksikografskog
zavoda »Miroslav Krleža«, objavljen samo
jedan »In memoriam«. (1)
1. Životni put i djelovanje A. Karolyi-a
pratit ćemo prema tekstu J. Hermanal,
napisanog kao Pregovor njegovom prijevodu
Karolyi-eve »Biometrike«.
Arpad Karolvi rođen je 9. siječnja
1875. godine u mjestu Makö u Županiji
Csanad tj. u Madžarskoj. U rodnom mjestu
polazi osnovnu školu, niže razrede
gimnazije u Szolnoku a više u Budimpešti,
gdje i maturira 1893. godine. Šumarstvo
je studirao u Šćavnici od 1893. do
1896. godine. Poslije odsluženja jednogodišnjeg vojnog roka zaposlio se kod Ze


maljske vlade u Sarajevu i nakon pripravničkog staža u Budimpešti 1900. godine
polaže državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.


Poslije položenog državnog ispita vraća se u Sarajevo odakle je nakon tri
mjeseca premješten za kotarskog šumara u Višegrad s teritorijom današnjih općina
Rudo i Višegrad. Nakon tri godine premješten je za upravitelja ureda za Uređivanje
šuma u Sarajevu, na kojoj dužnosti ostaje do 1906. godine, kada je premješten
za upravitelja Šumarije Pribinić. Na toj dužnosti ostaje do listopada 1907.godine,
kada napušta državnu službu i prelazi u poduzeće Holz-Industrie A. G. (HIAG) sa
sjedištem u Konstanzu (Njemačka), koje je pod firmom Bosansko akcionarsko društvo
za perradu drveta u Teslicu podiglo i uređaje za suhu destilaciju drva s proizvodnjom
nizom proizvoda (2). Nakon 11 godina, 1918, prelazi za šumarskog direktora
budimpeštanske Bodenkredit-Bank A. G., Kako je poduzeće HIAG bilo isključivo
vlasništvo njemačkih državljana to je poslije prvog svjetskog rata prešlo
u vlasništvo države. Država, međutim, ni pilanu ni destilaciju nije iskorišćivala u
vlastitoj režiji nego ju je dala u zakup poduzeću Prvo jugoslavensko d.d. za šumsko
gospodarstvo i drvnu industriju nastalog od nacionaliziranog posjeda kod Sirača
i Daruvara Bodenkredit-Bank-e. A. Karolvi postao je generalnim direktorom ovog
poduzeća, dakle i tvornice u Teslicu u kojoj je i prije radio. Još prije isteka trogodišnjeg
zakupnog roka, krajem studenoga 1921. ustanovljuje se samostalno poduzeće
pod nazivom »Destalacija drva d.d.« Teslić. Svoju privrednu karijeru Karolvi nastavlja
kao generalni direktor Banke za parcelaciju i kolonizaciju d.d. u Zagrebu


1) Josip Herman, dipt. inž. šum. (Virje, 14. 03. 1899. — Karlovac, 16. 02. 1985), uz ostalo
bio je i profesor na Srednjoj šumarskoj školi u Karlovcu te je u tom svojstvu napisao i
priručnik »Šumarska dendrologija« (v. Sum. list br. 10—12/1976. i br. 7—8/1983).


162