DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 61     <-- 61 -->        PDF

PORTRETI


PROF. DR IVO HORVAT


75. godišnjica života i 50. godina rada
na području drvnotehnološke znanosti


Obrojčavanje godišnjica i godina, prilika je da se naznače vrijednosti koje ne
treba zaboraviti, za dostignuća i ljude, koji su nas zadužili. Tako i za prof, dr Ivu
Horvata ne može se previdjeti takva prilika. Ona je povod da se podsjetimo na vrijednosti
koje je stvorio i stvara kao čovjek, stručnjak i znanstveni radnik. Uz ove
značajne jubileje želja nam je da ih barem dijelom osvijetlimo, ne radi zaboravljivosti,
nego njihove značajnosti za drvnotehnološku struku i znanost.


Prof. dr Ivo Horvat rođen je u Zadru 5. svibnja 1911. godine. Osnovnu školu i
realnu gimnaziju završio je u Zagrebu. Studij šumarstva diplomirao je na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1936. godine. Od 1937. do 1938.
službovao u Direkciji šuma u Vinkovcima. U siječnju 1938. izabran je za asistenta
u Zavodu za uporabu šuma na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Na osnovi disertacije i usmenog ispita promoviran je 1942. godine
za doktora šumarskih znanosti. Položio je asistentski ispit i državni ispit iz
šumarske struke.


Godine 1948. na temelju habilitacijskog postupka habilitiran je za docenta sveučilišta,
1952. godine izabran za izvanrednog profesora, a 1955. godine za redovnog
sveučilišnog profesora na Poljoprivredno-šumarskom odnosno Šumarskom fakultetu.
Na Fakultetu bio je nastavnik iz kolegija: Tehnologija drva, Mehanička prerada
drva, Pilanska prerada drva na Drvno-industrijskom (drvnotehnološkom) odsjeku
(odjelu), te Tehnologija drva i Prerada drva na Sumsko-gospodarskom (šumarskom)
odsjeku (odjelu). Nastavnik je na postdiplomskom studiju za znanstveno usavršavanje
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Na vlastitu molbu umirovljen je danom


30. lipnja 1978. godine.
U razdoblju od 1952. do 1960. godine obavio je studijske boravke iz područja
Nauka o drvu i modernih metoda prerade drva listača u trajanju od nekoliko
mjeseci do godinu dana (Oxford, Princes Risborough, Reinbeck/Hamburg, München,
Syracuse N. Y.. Nex Haven Conn., Carbondale 111., Portland Ore., Seattle, Xash. i
Madison Xisc). Sudjelovao u radu brojnih međunarodnih konferencija o tehnologiji
drva (Sliač, Zeneva, Madison i dr.).


Pored aktivnosti na znanstvenom, pedagoškom i stručnom području, obavljao
je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, odnosno na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu, kao i u drugim ustanovama, u svojstvu predstavnika fakulteta,
cio niz organizacijskih dužnosti: predstojnik Zavoda odnosno Katedre za tehnolo