DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 58     <-- 58 -->        PDF

A. Langhoffer, J. Vesely, V. Belošević, M. Straznicky, V. Koudelka. V. Skorić,
V. Setinski, Đ. Nenadić. J. Holjac, A. Goglia, A. Jovanovac, E. Rössler, i V.
Mandekić; vidi se da i ovdje ima po prezimenima dosta pripadnika češke
narodnosti i pripadnika ostalih naroda i narodnosti.
Evo nekoliko podataka: Viktor Koudelka (rođen je 1889. u Vyskovu, Moravska)
četiri godine predavao je šumarsku kemijsku tehnologiju. August
Langhoffer kao redovni profesor zoologije na Filozofskom fakultetu 11 godina
(1919 — 1930), na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu od 1919. do 1930.
godine predaje etimologiju i posebno se bavi proučavanjem štetočinja (gubara
i dr.) naših hrastovih šuma.


Od 1918. do 1946. godine vodno graditeljstvo za šumare i agronome predaje
Viktor Setinsk i (rođen 17. 8. 1878. u Kapanu), a za šumare uređivanje
bujica.


Za Šumarstvo u XIX stoljeću značajna su i tri znanstvenika: Ljudevit
Farkaš-Vukotinović, Josip Schlosser´ i Bogoslav Sulek.


Ljudevit F a r k a š-Vukotinović rođen je u Križevcima, ali kao Farkaš
te je još kao mladić promijenio prezime u Vukotinović. Po obrazovanju, a
i radu do 1866. godine, bio je pravnik a od tada se posvetio i prirodnim znanostima
i zajedno s Josipom Schlosserom proučavao našu floru i tako udarili
temelje hrvatske floristike. Posebno je proučavao naše hrastove i brojne
forme tih vrsta u našim šumama. Vukotinović i Schlosser zajednički izdaju
na latinskom jeziku pisanu »Syllabus florae croaticae« (1857) i »Flora croatica«
(1869) te više rasprava u »Radu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
«, koje su bili redovni članovi.


Josip Schlosse r rođen je (1818) u Moravskoj po struci liječnik. U
Hrvatsku dolazi 1838. i bio je liječnik grofa Pejačevića u Našicama, zatim
veleposjednika Adamoviča i dr. Dok je Vukotinović poživio 80 godina (1913 —
1893), Schlosser umire već 1872.


Bogoslav Sule k rođen je u Subotištu 1816. godine i po struci bio je
botaničar, ali je, uz suradnju šumara Franje Cordašića, po narudžbi Zemaljske
vlade napisao knjigu »Korist i gojenja šumah« (1866) i to je prva takva
knjiga na hrvatskom jeziku.


Kako su djelovali šumari u operativi, u službi veleposjednika pokazuju
gospodarske osnove, koje su rađene poslije Oslobođenja, jer one daju sliku
gospodarenja gotovo od druge polovine prošlog stoljeća. Dakako, da pri tome
treba voditi računa, da i nisu bili uvijek u mogućnosti primjenjivati svoje
stručno znanje, jer su koji put morali udovoljiti i željama ili točnije nalozima
svojih poslodavaca. Stanoviti broj ovih ostavio je bar dio svojih djelatnosti
zabilježen i u objavljenim radovima kao npr. Adolf Danhelovsky. N. Müller
i dr. Bilo ih je i u upravnoj službi, kao kotarski ili županijski službenici kao
npr. Ignac (koji se u Hrvatskoj preimenovao u Vatroslav) C c r m a n. koji
je radio na području Požeške županije.


Sigurno je da smo neke šumare obradili više. neke manje, a neke uopće
ne. Ovo je samo mali dio koji se je mogao sakupiti iz vrlo velikog i obimnog
i još nesistematiziranog materijala koji postoji u našim arhivima, a koji je
do sada prezentiran našoj javnosti sa vrlo malim dijelom.


Potrebno je nastaviti istraživanje sve do današnjih dana jer svjesni smo
da je napredak naše zajednice izgrađen krvlju i da se gradi i znojem svih na