DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Skupštine koje se održavaju narednih godina pokazuju daljnji rad Šumarskog
društva oko unapređenja staleških i stručnih prilika. Spomenut ćemo
neke Skupštine konje su interesantne sa svojim zaključcima.


Šesta skupština od 13. — 15. kolovoza 1882. u Zagrebu razmatra »Nacrt
novog šumskog zakona«. U Ogulinu se 12. kolovoza 1883. održava sedma skupština,
na kojoj se osniva zaklada za potporu šumarskih udovica. Na devetoj
skupštini održanoj 16. studenog 1885. u Zagrebu, među inim odlukama »zahtjev
da se zemaljska subvencija za pošumljenje Krša povisi od 2000 na 10.000 forinti«.
U Novoj Gradiški je održana deseta skupština 8. rujna 1886., gdje je hrvatski


književnik šumar Josip Kozarac iznio problematiku pomlađivanja hrastika.


Na jedanaestoj skupštini održanoj 1887., za predsjednika je izabran Milan
pl. Durst , kr. ravnatelj državnog šumarskog ravnateljstva u Zagrebu i na
tom položaju ostao je do 1894. M. Durst je i među prvim članovima utemeljivačima
H. - s. šumarskog društva tj. član koji je odjednom uplatio desetorostruki
iznos članarine.


Dne 23. rujna 1890. u Petrinji se održava četrnaesta skupština na kojoj
se pokreće osnivanje Šumarskog muzeja.


Na devetnaestoj skupštini održanoj u Podravskoj Slatini 11. kolovoza
1895. donose se Pravila za podizanje Šumarskog doma u Zagrebu. Dvadeseta
skupština Društva se održava 28 kolovoza 1896. u Zagrebu, učesnici skupštine
organiziraju izlet na milenijsku izložbu u Budimpešti. Na njoj je prikazan
napredak šumarske struke u Hrvatskoj i Slavoniji. Šumarski stručnjak Jur
Marti n k a (Vrbica, Slovačka, 1864—? CSR) za Milenijsku izložbu održanu
1896. godine u Budimpešti izradio je plastični reljef Plitvičkih jezera,
za Svjetsku izložbu u Parizu 1900. godine model šumskouzgojnih radova u
Hrvatskom primorju a za izložbu održanu 1908. godine u Londonu prikaz modela
iz lovstva.


Dvadeset i druga skupština je održana 20. listopada 1898. u novo sagrađenom
Šumarskog domu. Tada je svečano otvoren i Šumarski muzej, a otvorena
je i Šumarska akademija. Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo je održalo
13. rujna 1919. posljednju svoju skupštinu četrdeset i petu po redu, na
kojoj je iznijet prijedlog »o sazivu odbora svih šumara u državi u svrhu ustrojenja
Jugoslavenskog šumarskog udruženja«.


Povijest bilježi da se u 18. stoljeću osnivaju prve privatne šumarske
škole u Češkoj, Austriji, Francuskoj i Njemačkoj. Godine 1770. osnovana je
rudarska škola u Banskoj Sčavinici (Slovačka) u kojoj se od god. 1807. posebno
uči i šumarstvo. U Tharandtu u Njemačkoj (sada DDR) osnovana je 1786.
godine šumarska škola. Godine 1808. otvoreno je državno šumarsko učilište
u Mariabrunnu u Austriji, a 1824. šumarska škola u Nancy u Francuskoj. U
školi u Mariabrunnu, te u rudarskoj školi u Banskoj Sčavnici školovali su se
i šumari iz Hrvatske. Oni su bili malobrojni, ali su ipak predstavljali onu idejnu
snagu koja će pokrenuti razvitak šumarskog školstva u Hrvatskoj.


Najistaknutiji borac za obrazovanje šumara u domovini tj. za osnivanje
šumarske škole je Franjo Šporer, kome F. Kesterčanek daje mjesto »utemeljitelja
hrvatskoga šumoznanstva«. Franjo Šporer rođen je 1806. u Karlovcu
gdje mu je otac Josip, inače rođen u Brodu na Kupi. bio gradonačelnikom.
Gimnaziju je završio u Karlovcu a šumarske nauke 1829. na Šumarskoj akademiji
u Mariabrunnu. Šporer je 1843. godine u »Listu mesećnom« Gospodar