DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 54     <-- 54 -->        PDF

pila za rad u šumi te prenosnih strojnih pila za rezanje dasaka i dugačkog
građevinskog drva. A. Schmidt, inače nadzornik šuma kneza Lippe-a u Virovitici,
bio je postavljen i za zamjenika ispitivača navedene Komisije za polaganje
stručnog ispita.


Na ovoj zadnjoj za predsjednika je izabran Dragutin Kos. Također je
na ovoj Skupštini izvršena konačna redakcija pravila »Društvo šumarsko za
Hrvatsku i Slavoniju«. Također je podnesen izvještaj o prvom i najstarijem
državnom ispitu za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva, koji je bio
održan od 29. 11. — 2. 12. 1851. godine. Peta Skupština je održana u Pakracu


21. ožujka 1852., te iste godine je izašla prva stručna knjiga — udžbenik:
»Kratka nauka, kako dervlje saditi« od Franje Šporera. Slijedeća Skupština
zakazana je u Rijeci, ali do nje nije došlo, jer je Bachov apsolutizam sve otvorenije
kočio rad društva i javni rad rodoljubnih ljudi, te je bilo predloženo
da se održi u Donjem Miholjcu; na njoj je trebao učestvovati i poznati šumarski
stručnjak Adolf Danhelowsk y (Selly, Baranja 1825. — Beč. 1902).
Ta skupština također nije održana, Kos daje ostavku i preporučuje za nasljednika
Ivana Nepomuka Obhlidala.
Rad Šumarskog društva zamire oko 1855. godine, To je bila peta godina
Bachova apsolutizma, koji je, kako vidimo, pogodio jedno stručno udruženje.
Broj članova u 1855. godini iznosio je samo 20°,´o broja od broja iz 1853. odnosno
svega 26. Dokument o eventualnom službenom, po vlasti, ukidanju
Društva nije znan pa možemo smatrati da kontinuitet postojanja nije prekinut
nego je zamrla njegova aktivnost. Zamrla je aktivnost, ali ne i svijest
pojedinih šumara o njegovom aktiviranju, o ponovnom njihovom okupljanju
u Društvu. Ali trebalo je proći dvadeset godina, da se obnovi djelatnost u
1876. godini. Na obnovi Društva posebno su radili Vladoj Köröskenji i Vatroslav
Rački kojima uspije organizirati sastanak »lijepog broja domaćih
šumara u prostorijama Hrvatskog-slavonskog gospodarskog društva« 26. ožujka
1876. na kojem je izabran pripremni odbor za održavanje skupštine pod
predsjedništvom Antuna Tomića. onog Tomića. koji je sudjelovao i na sastanku
1846. godine u Prečecu i u prvi upravni odbor tada osnovanog Šumarskog
društva bio izabran za odbornika. U tom času u Društvo bilo je učlanjeno
105 članova, dakle nešto manje nego ih je bilo 1853. Osnivačka skupština održana
je 14. listopada 1876. godine na kojoj je izabran predsjednik, potpredsjednik,
tajnik i 8 odbornika: Antun Tomić, predsjednik, Hugo Grund (šumarski
mjernik), potpredsjednik, Vladoje Köröskenyi , tajnik, te odbornici:
Josip Ettinge r (nadšumar), Đuro Baye r (vlastelinski nadšumar).
Franjo Cordašić, Mijo V r b a n i ć, Franjo Rossipal (vlastelinski šumarnik),
Vlastimil V i h o d i 1, Antun Soretić i Đuro P i h 1 e r.


Dne 1. siječnja 1877. godine izlazi prvi broj »Šumarskog lista« kojeg je
uredio Vladoje Köröskenyi, ali nije doživio njegovo izlaženje jer je umro 2. 12.
1876. u 31. godini života. Uredništvo časopisa preuzima Mijo Vrbanić.


Druga skupština je održan od 10—12 listopada 1877. u Sisku. Izabran je
za predsjednika Mijo Vrbanić, a tajnik Vojtjeh Sandtner, Skupštini je
prisustvovao kao počasni član čuveni austrijski šumar Josip W e s e 1 y.


Treća skupština je održana 20. listopada 1978. u Križevcima na kojoj je
za potpredsjednika izabran Antun Soretić . Na četvrtoj skupštini održanoj


8. kolovoza 1880. u Vinkovcima za urednika je izabran Fran Kesterčane k
koji je dokinuo dvojezično štampanje Šumarskog lista.