DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 47     <-- 47 -->        PDF

3. UZGOJNI ZAHVATI U PANJAČAMA
Činjenica je da je svaki uzgojni zahvat proveden u bilo kojoj sastojini
ujedno i priprema konkretne sastojine za njenu uspješnu prirodnu obnovu.
Prema tome i svi uzgojni zahvati u panjaei moraju u sebi sadržavati one
elemente koji će pridonijet što kvalitenijoj obnovi panjača.


Imajući na umu današnje stanje i izgled panjača, te potrebe za drvetom
koje su svakim danom veće, a u tu svrhu dobivanja produktivnih i stabilnih
sastojina uz korištenje potencijala kvalitetnog staništa na kojem se panjače
nalaze, sve radove u panjačama možemo podjeliti na:


a) uzgojni radovi na njezi panjača


b) uzgojni radovi na obnovi panjača


3.1. Uzgojni radovi na njezi panjača
Njega panjača proredom će u većini slučajeva biti najzastupljeniji vid
njege. Za to postoji više razloga, a najvažniji je taj, da se naše panjače pretežno
nalaze u dobi iznad 30 i 40 godina kad je takav zahvat potrebno provoditi.
Osim toga proredom povećavamo kvalitet sastojine, te ostavljamo najbolje
primjerke iz panja, a pogotovo ako postoje primjerci iz sjemena. Kod
njege koju provodimo u panjačama mora nam do kraja biti jasan cilj gospodarenja.
On ovisi o kvaliteti konkretne sastojine, a koja se posebno očituje


o izgledu, broju i prostornom rasporedu stabala iz sjemena. Prema tome. ako
nam u jednoj panjači stabla iz sjemena dolaze u minimalnom broju od 80
do 100 stabala po ha. a takvih su kvaliteta da mogu predstavljati buduću sastojinu
iz sjemena, onda ćemo prorede voditi na taj način, da će svaki zahvat
ići u prilog stabala iz sjemena. Prorede će biti ujedno zahvati posredne konverzije
iz niskog u visoki uzgojni oblik i imat će dugoročni karakter.
U koliko je sastojina takvih strukturnih osobina, da se stabla iz sjemena
nalaze u manjem broju od 80 komada po ha, te ako nisu dobro prostorno raspoređena,
prorede će imati zadatak, da takvu sastojinu pripreme za prirodnu
obnovu. Proredama će se pripremati stabla za bolji urod sjemena, a tlo za
kvalitetan prijem sjemena i dobar razvoj biljke. Kod toga je važno znati, da
nam stabla iz panja vrlo rano počinju rađati sa sjemenom u odnosu na stabla
iz sjemena, te da ophodnja panjača ne bi trebala biti duža od 60 godina.


Sto se tiče intenziteta proreda oni su određeni prema formul I = l/n x 100
(Matić. 1984), gdje nam je I = intenzitet prorede, a n = starost sastojine izražena
u desetljećima. Na taj način ćemo za 20 godišnje sastojine imati intenzitet
prorede od 50% postojeće drvne mase, za 30 godišnje 33,3%, za 40 godišnje
25",,, za 50 godišnje 20"/o itd.


Panjače proređivane navedenim intenzitetima dat će nam u prosjeku nakon
svakog zahvata oko 30 do 40 m3 drvne mase po ha, a ujedno će biti pripremane
za prirodnu obnovu.


3.2. Uzgojni radovi na obnovi panjače
Imajući na umu već naprijed navedene konstatacije o strukturi panjača
i kvaliteti njihovog staništa mišljenja smo, da se sve naše panjače moraju
obnavljati prirodnim putem ili po principima oplodnih sječa uz unošenje


145