DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 45     <-- 45 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA —
CONFERENCE PAPERS


UDK 630- 226 Sum. list CXI (1987) 143


GOSPODARSKI ZAHVATI U PANJAĆAMA KAO MJERA POVEĆANJA
PRODUKTIVNOSTI I STABILNOSTI ŠUMA*


Slavko MATIC*´


SAŽETAK: Sume niskog uzgojnog oblika ili panjače u SR Hrvatskoj
zauzimaju površinu od 606.841 ha te predstavljaju »mrtvi
kapital« kojeg treba oživiti odgovarajućim uzgojnim zahvatima.
Uzgojni zahvati u panjačama obuhvaćaju radove na njezi i radove
na obnovi panjača.


Panjače u kojima se nalazi najmanje 80 do 100 stabala iz sjemena
po hektaru njegujemo do potpune konverzije u viši uzgojni
oblik a panjače s malo ili bez stabala iz sjemena njegujemo do
početka oplodnih sječa i pomlađivanja sa sjemenom stabala u
panjači ili unošenjem sjemena ili sadnica odgovarajuće autohtone
vrste drveća.


Sječa panjača čistim sječama i sadnja alohtonih četinjača predstavlja
gospodarski i šumskouzgojni promašaj u gospodarenju s
panjačama. Kvalitetno šumsko tlo u panjačama i autohtona vegetacija
predstavlja prejaku konkurenciju četinjačama koje imaju
prednost pred autohtonom vegetacijom samo na degradiranim tlima,
gdje četinjače imaju pionirsku ulogu.


1. UVOD
Sastojine niskog uzgojnog oblika ili panjače su nastale namjerno ili nenamjerno
izazvanim procesima degradacije sastojina visokog uzgojnog oblika.
U prošlosti su nastajale iz potreba za ogrjevnim drvetom a u novije vrijeme
su nastale i nastaju negativnim utjecajima biotskih faktora (čovjek, stoka)
u većini slučajeva prilikom neuspjele prirodne ili umjetne obnove regularnih
ili rjeđe prebornih sastojina. Kratko pomladno razdoblje, izostanak uroda
sjemena i njega pomlatka te uništavanje pomlatka po stoci ili drugim činiocima
su najčešći razlozi nastanka onih panjača s kojima danas gospodarimo
i koje moramo podignuti na viši uzgojni oblik.


Iako su u novije vrijem nastale panjače rezultat propusta u gospodarenju
sa šumama ipak se one u skoro istom postotku nalaze u zemljama centralne
Evrope, s naprednim šumarstvom a i kod nas. Tako se u SFR Jugoslaviji nalazi
oko 23´% panjača od 8.688.000 ha koliko ukupno iznosi površina obrasla šumom,
u Francuskoj 25D/o. Belgiji 16%, Španjolskoj 22% itd.


** Prof. dr Slavko Matić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Simunska 25.


* Referat, održan na »Savjetovanju o panjačama« Sarajevo, 22. X. 1986. g.