DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Iskorišćivanje lipovljanskih nizinskih šuma započelo je pod zapovjedništvom
bivše Vojne Krajine 1830. godine. Lipovljanski hrastici, do tada prašume na
koje je čovjek utjecao kao lovac, pastir i korisnik građe za svoju kuću i oruđa,
sječeni su od toga vremena za dobivanje dužice, brodske građe i proizvodnje
potaše. U razdoblju od 1830. do 1880. godine posjećeno je čistom sječom oko
3200 ha hrastovih prašuma užega lipovljanskog područja.


Dolaskom u Lipovljane Kozarac je zatekao još 1300 ha hrastovih prašuma
koje sječe i stručno obnavlja. Prizor sječe opisuje u »Slavonskoj šumi«
ovako: »Mene se nije nikada ni jedno groblje tako kosnulo, kao takova šumska
sječina s porušenim i osakaćenim stablima, . . .«.


U više navrata piše Kozarac o pomlađivanju, njezi i gospodarenju u nizinskim
šumama. Iz današnjeg izgleda ovih šuma možemo zaključiti da su
Kozarac i njegovi nasljednici dobro stručno postupali s lipovljanskim nizinskim
šumama.


Od godine 1950. u ovim šumama se gospodari pod direktnim ili indirektnim
utjecajem Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Dio šuma je školski objekt u
kojemu se provodi terenska nastava iz stručnih šumarskih i drvarskih predmeta
koji su vezani uz teren.


EKOLOŠKO ZNAČENJE NIZINSKE SUME


Suma je obnovljivi prirodni resurs i kao svaki prirodni ekosistem posjeduje
svojstvo samoregulacije i samoobnove. Ovo svojstvo daje šumi prednost
pred ostalim resursima (rudnik, nafta). Nizinska šuma postaje u Evropi rijetkost.
Radi različitih utjecaja na nizinske šume one su nestale iz nizina velikih
rijeka zapadne Evrope (Rona, Rajna, Dunav), ali isto tako i iz nizina naših
rijeka (Morava, Drava, većine pritoka Save, tok Dunava u Jugoslaviji).


Sume srednjeg Posavlja u koje pripadaju i lipovljansse nizinske šume
sačuvane su sve do danas, ali im prijeti velika opasnost radi zagađenja vode.
zraka i tla sve prisutnijeg u nas, radi promjene vodnog režima koji nastaje
radi različitih uzroka (vodotehnički radovi zbog zaštite od visokih vodenih
valova, izgradnja hidrocentrala, korišćenje šljunka i dr.) kao i zbog promjene
namjene šumskog tla.


Nizinske šume pripadaju u najproduktivnije biljne formacije našeg podneblja.
U nizinskoj šumi proizvodi se godišnje oko 15 t biomase od koje najveći
dio otpada na vrijednu drvnu sirovinu. Niti jedna druga primarna bioproizvodnja
nema takav ekonomski učinak kao nizinska šuma. Ako se stručnim
postupkom dobro obavi obnova ovih šuma postiže se izvanredan gospodarski
učinak, ali ako obnova zakaže, u primjeni različitih naknadnih stručnih postupaka,
dolazi do velikih troškova koji često pojedu pozitivan učinak gospodarenja
šumama. Obnavljamo li neku hrastovu sastojinu desetak i više godina
izvan normalnog pomladnog razdoblja, uz troškove naknadnog rada moramo
dodati i gubitak prirasta, kao i prestanak djelovanja općekorisne funkcije
šume. što daje velike iznose gubitaka.


U današnjim složenim uvjetima gospodarenja šumama u kojima postupamo
na principu privrednog računa, pogreške slabe regeneracije šuma nisu
rjetkost.