DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 38     <-- 38 -->        PDF

LIPOVLJANSKE NIZINSKE SUME U PROŠLOSTI I DANAS


Lipovljanske nizinske šume predstavljaju veliku vrijednost iz mnogih
razloga. U njima se proizvodi drvna biomasa hrasta lužnjaka, jedne od najvrijednijih
vrsta drveća na svjetskom tržištu. Osim lužnjakova drva proizvode
ove šume i drvo poljskog jasena čija vrijednost ne zaostaje mnogo iza vrijednosti
hrastovine. U današnjoj sirovinskoj i energetskoj krizi i ostale vrste
drveća ovih šuma predstavljaju značajnu vrijednost (crna joha, grab, topole,
lipa, vrba).


Naoko jednolična dolina Save odlikuje se velikom raznolikošću mikroreljefa.
Najviši i najniži dijelovi ovoga reljefa razlikuju se u nadmorskoj visini
za svega 4 do 5 m, ali upravo ovakav reljef pruža šumskoj vegetaciji vrlo
raznolika staništa. U tome smislu razlikujemo u posavskoj nizini — grede,
niže i bare. U svakome od ovih, po narodnu nazvanom obliku mikroreljefa.
pojavljuje se drukčije djelovanje poplavne, oborinske i podzemne vode, drukčije
tlo i određena šumska zajednica, prilagođena na određen intenzitet djelovanja
vode.


Na gredi do koje skoro nikada ne dopire poplava, raste šuma hrasta lužnjaka
s grabom, u niži, najzastupljenijem obliku mikroreljefa u Posavlju, uspijeva
čuvena slavonska šuma hrasta, jasena i nizinskog brijesta dok u bari
dolaze jasen, joha i vrba, vrste koje podnose puno vlage u tlu.


U lipovljanskim nizinskim šumama otpada na grede oko 25% površine.
na niže oko 50*/o i na bare oko 250/o. Najvrednija — slavonska nizinska šuma je
i najzastupljenija što u privrednom smislu ima veliko značenje. U velikoj površini
proizvodi se vrijedna drvna sirovina — hrast lužnjak fine strukture po
čemu je poznat na svjetskom tržištu.


Struktura drvnih zaliha po dobnim razredima i vrstama drveća, priraslu
drva i površine vide se u priloženoj tablici. Iz priložene strukture zaključujemo
da je ova šuma vrlo bogata s obzirom na veliko učešće hrastovine u ukupnoj
drvnoj zalihi, To učešće iznosi oko 60% s velikim učešćem u šumskim sastojinama
starijim od 100 godina.


Šumarska struka prisutna je u lipovljanskim nizinskim šumama preko 100
godina. Šumar i književnik Josip Kozara c službuje u Lipovljanima deset
godina, od 1885. do 1895. kao upravitelj Kraljevske državne šumarije. U plodnim
lipovljanskim godinama napisao je svoja najbolja stručna i književna
djela. Radeći u Lipovljanima, napisao je poznatu novelu »Slavonska šuma«.
Iz teksta ovoga djela proizlazi njegovo savršeno poznavanje biologije šumskog
drveća i ekoloških prilika stojbinu nizinske šume.


Dolina Save i njenih pritoka bila je još u XVII stoljeću obraštena nepreglednim
prašumama hrasta lužnjaka. »Slavonija, rek´bi da je prašuma«, piše
u »Šumarskom listu« profesor uzgajanja šuma Šumarskog učilišta u Križevcima
— Fran Kesterčanek . 1882. godine, opisujući stanje u sedamnaestom
stoljeću kada je Marija Terezija silom dala seliti narode iz zabitih i nepristupačnih
prašuma u sela duž novo ustrojenih putova.


Krajem prošlog stoljeća stanje se tako pogoršalo da se u »Šumarskom
listu« piše o žalosnom stanju šuma u našoj zemlji i savjetuje uvođenje racionalnog
šumskog gospodarenja.