DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 37     <-- 37 -->        PDF

IZLACJANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA —
CONFERENCE PAPERS


UDK 630*9« šum. list CXI (1987) 135


ULOGA POSAVSKIH ŠUMA U ŽIVOTU
LIPOVLJANSKOG KRAJA*


Branimir PRPIĆ**


SAŽETAK. Prirodna nizinska šuma u području Lipovljana i
šire u srednjoj Posavini bila je stoljećima tamošnjem stanovništvu
izvor života. Drvo iz tih šuma, a posebno drvo hrasta lužnjaka
koristilo se u prošlosti za gradnju kuća, a kroz pašu i lov nizinska
prašuma davala je čovjeku hranu.


Ove nizinske šume predstavljaju danas još veću vrijednost radi
značajne privredne i još veće ekološke vrijednosti (voda, klima, e


kološko uporište u prostoru, biogenetski rezervat i dr.).
Radi zaštite ovih šuma predlaže se njihovo proglašavanje parkom
prirode.


UVOD


Utjecaj lipovljanskih nizinskih šuma na gospodarski i društveni razvoj
naselja koja se nalaze u okolici ovoga izuzetno vrijednog i lijepog šumskog kompleksa
nedvojbeno je značajan. Žitelji ovih naselja koja se nalaze između
Save, Ilove i Subocke i prve terase koja se uspinje iznad savske doline, vezani
su uz ovu šumu i gospodarski i emotivno.


Ovu vezu u prošlosti možemo nazvati sudbinskom jer je šuma žiteljima
ovoga prostora davala građevinski materijal za kuću i oruđa, meso divljači,
a stoka je nalazila u njoj dovoljno hrane. Razvojem civilizacije mnogi tokovi
su izmjenjeni. Nekada prostrane nizinske šume ustupile su mjesto poljoprivredi,
a šuma se započela koristiti organizirano. Veći dio stanovništva i tada je
vezan uz šumu kao šumski radnik, kirijaš, pošumljivač, lugar i dr. Ovakva
vezanost uz šumu zadržala se i danas, potencirana primarnom preradom u Pilani
Lipovljani.


Lipovljani su u ovome prostoru predstavljali središnje mjesto (šumarija,
škola, crkve). Naseljavanjem Ceha, Slovaka, Mađara i drugih narodnosti
u 19. stoljeću u Lipovljane događa se izvjesna promjena odnosa prema
šumi. U zemljama iz kojih su pripadnici ovih narodnosti doselili, šumarstvo
je bilo na većem stupnju razvoja i dobro organizirano što je utjecalo na njihov
bolji odnos prema šumi.


Za vrijeme NOB-e lipovljanska nizinska šuma je partizansko skrovište i
put za opskrbu hranom (prijevoz žita). NOP se nebi mogao zamisliti bez ovih
šuma.


* Predavanje održano za vrijeme »LIPOVLJANSKIH SUSRETA ´86«.
** Prof. dr Branimir Prpić, Šumarski fakultet, Zagreb, Šimunska c. 25