DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Građenje cestovnih pravaca šumskih prometnica obično se obavlja na
kraćim dionicama u određenim vremenskim razmacima za potrebe provedbe
proreda, već prema planu sječa. Ove dionice prostorno odgovaraju odjelima
ili odsjecima sastojine.


Realizacija navedene izgradnje u određenim vremenskim razmacima vrši
se jedno ili dvoetapno, već prema potrebi korišćenja cestovnih pravaca. Kod
jednoetapne izgradnje istovremeno se izvode dionice cestovnih pravaca s donjim
i gornjim strojem, a primjena ove metode je pogodna, gdje je jednostavna
kolnička konstrukcija gornjeg stroja. Kod dvoetapnog građenja cestovnih
pravaca u prvoj etapi se izvodi zemljani trup, zatim u drugoj kolnička konstrukcija.
Takovo građenje omogućuje korišćenje cestovne mreže i bez kolničke
konstrukcije za prijenos drvne mase pri provedbi proreda, zbog malog
prometnog intenziteta, koji u ovom slučaju iznosi 55,3 m3 godišnje. U jednom
i drugom načinu izgradnje omogućen je predviđeni prijenos drvne mase glavnog
prihoda u iznosu od 5533 m:! godišnje nakon završetka realizacije prorede
(tab. 1 i 2).


U poplavnom području šumarij e Vrbovec s posebnim vodnim režimom s
obzirom na upotrebljeni materijal građenja cestovnih pravaca primjenjuju se
kameni, drvni i stabilizacioni materijal već prema uvjetima izgradnje.


5. ZAKLJUČAK
Tematika ovog rada obuhvaća razradu i mogućnost primjene metode
planiranja šumske cestovne infrastrukture i otvorenosti šumskih predjela za
provedbu prorednih sječa kao glavnog uvjeta uspješnog gospodarenja šumama
u nizinskim poplavnim područjima srednjeg Posavlja. Ta metoda bazira na
potrebi izrade modela i sastava kataloga strukturalnih podataka , koji su dobiveni
na («novi terenskih istraživanja i uređajnih elaborata gosodarskih jedinica.


Zbog lakše mogućnosti praktične primjene prikazane metode obrađen je
ilustrativno primjer otvaranja gospodarskih jedinica pod nazivom Vrbovačke
prigorske šume, Varoški lug i Česma koje pripadaju Š.G. »Mojica Birta«
Šumarije Vrbovec.


LITERATURA


B o j a n i n, S.: Stanje i razvoj iskorišćivanja šuma u S. R. Hrvatskoj, Sum. list,


7—8 Zagreb 1986.


Dobre , A.: Otprtost gozdov v Sloveniji, Institut za gozd in lesno gosp., Ljubljana


1980.


Eškerica , V.: Zavisnost gustoće šumskih kamionskih puteva od ekonomskih ele


menata, Šumarski fakultet, Sarajevo 1985.


Kös l er. P.: Umweltbiophysik, Akademie — Verlag, Berlin 1984.


Krpan , A.: Istraživanje upotrebljivosti traktora IMT — 558 na privlačenju ob


lovine u uvjetima nizinskih šuma Šumarije Lipovljani, Magistarski rad Šu


marski fakultet, Zagreb 1984.


L o v r i ć, N.: Primjena logistike kod otvaranja šumskih predjela cestovnim pro


metnicama, Mehanizacija šumarstva, 9—10, 1983.