DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Obračun godišnje transportne mase određen je prema prosječnom godišnjem
prirastu u iznosu od


P p = 636 8,7 5533 m:!


a za proredni materijal predviđeno je 1% tj. 55.3 m:!


Cestovne vlake su većinom privremenog karaktera i završetkom iskorišćivanja
sastojine nemaju gospodarsko prometnu upotrebu.


4. PRIMJENA METODE PLANIRANJA
U ovom se poglavlju razmatra način primjene metode planiranja otvorenosti
šumskih predjela i njihove cestovne infrastrukture uz pomoć izrade
statističko-dinamičkog modela, a prema dobivenim podacima u katalogu.


4.1. Izrada modela
U razmatranje je uzeta samo gospodarska jedinica Vrbo v at k e p r igorsk
e šum e a za ostale gospodarske jedinice dati su gotovi obrađeni
podaci (tab. 1).


U vezi naprijed iznesenog kod modela možemo razlikovati dvije faze stanja
objekta: prvotno originalno stvarno stanje objekta i novo projektom zamišljeno
stanje. U tablici 1 su iskazani podaci za gospodarski objekt Vrbovačke
prigorske šume u pogledu infrastrukture cestovnih prometnica izvlačenja
i prijevoza i to na taj način, da podaci iskazani bez zagrada predočuju
prvotno stvarno stanje objekta, dočim je u zagradi zamišljeno projektirano
stanje.


Sastav tablice koja slijedi (tabl. 2) izrađen je prema podacima tablice 1.


Istim postupkom obračunate su vrijednosti označene u zagradama (tab. 1)
za gustoću glavne cestovne mreže iznosa 20 m/ha, kao što je izvršeno u prethodnom
primjeru na osnovu gustoće 14,9 m/ha. Zatim se primjenom statičko-
dinamičsog modela planiranja određuju i prednosti novog zamišljenog stanja
gustoće glavne cestovne mreže 20 m/ha u odnosu na prvotno stvarno stanje
gustoće 14,9 m/ha (tab. 2).


Usporedbom prvotnog originalnog i novog projektom zamišljenog stanja
(tabl. 2) dobiveni su primjenom modela indikatori o uspješnosti izgradnje
predviđene cestovne infrastrukture odnosno otvorenost šumskih predjela. Na
taj način omogućeno je utvrđivanje stupnja poboljšanja projektom zamišljenog
novog stanja. U ovom slučaju povećana je gustoća glavne cestovne mreže
za 34% a za isti iznos uvećana je duljina glavnih cestovnih pravaca, ali se je
smanjila duljina cestovnih vlaka također u istom postotku. Zbog ove promjene
potrebno je izgraditi, u novom vremenskom periodu glavne cestovne pravce
duljine 3,2 km i smanjiti izvedbu vlaka za 1,6 km. Pri tome se je smanjila
srednja daljina izvlačenja sa iznosa 336 m na 250 m odnosno uzimajući u