DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 27     <-- 27 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL
SCIENTIFIC PAPERS


UDK (630V711.7) 001 Sum. list CXI (1987) 125


METODA PLANIRANJA OTVORENOSTI ŠUMSKIH PREDJELA I
CESTOVNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE PROREĐIVANJA
SASTOJINA U NIZINSKIM POPLAVNIM PODRUČJIMA


Ninoslav LOVRIĆ*


SAŽETAK. Ovom tematikom obuhvaćen je način primjene
metode planiranja otvorenosti šumskih predjela i njihove cestovne
infrastrukture pomoću statičko-dinamičkog modela za provedbu
prorednih sječa, a prema katalogu sa strukturnim podacima. Statičko-
dinamički model sastavljen je u obliku grafičko-tabelarnog
prikaza.


Zbog lakše primjene, odnosno ove metode planiranja, razrađen
je i obrađen jednostavan ilustrativni primjer njegove praktične
upotrebe za gospodarske jedinice u nizinskom poplavnom području
srednjeg Posavlja. Navedenom metodom tretirana je također
dinamika građenja cestovnih pravaca infrastrukture transportnog
sustava izvlačenja i prijevoza drvne mase iz šumskih predjela, gdje
se obavlja proreda.


1. UVOD
Metodom u općem smislu smatra se skup aktivnosti sa zadatkom da se
odredi i ostvari neki cilj. Taj cilj je u ovom slučaju sastav kvantitativnog plana
otvorenosti šumskih predjela i infrastrukture šumskih cestovnih prometnica,
koji se dobiva izradom kataloga s odgovarajućim podacima, pa je na taj
način omogućena realizacija navedenog plana. Pri rješavanju ove tematike
mogu se upotrijebiti dvije grupe metoda: kvantitativna i kvalitativna ili u
kombinaciji jedna i druga. Prva grupa metoda rješava matematskim postupcima
takove probleme koji se mogu povoljno kvantificirati, dočim kod druge
kvalitativne grupe navedeni postupci baziraju djelomično na matematskim
osnovama.


Neke važnije kvantitativne metode mogu se podijeliti na slijedeće skupine:
tehničko-ekonomske, statističke i ekonomsko-kibernetske. U ovom izlaganju za
tehnološke potrebe otvorenosti šumskih predjela i provedbe prorednih siječa
primijenjena je tehničko-ekonomska kvantitativna metoda planiranja, zbog
jednostavne mogućnosti sastava modela uz pomoć izrade kataloga, a na osnovi
principa šumsko-gospodarske logistike (lit. 6). Ovim se modelom uzimaju u
obzir šumske cestovne prometnice transportnog sustava izvlačenja i prijevoza,
koje služe za prijenos drvne mase iz šumskih predjela odnosno sastojina.


*) Prof. dr. Ninoslav Lovrić, dipl. inž. šumarstva i građevinarstva, Zagreb.
Jurjevska 2