DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 17     <-- 17 -->        PDF

TAB. 1
JELOVI TRUPC! ZA PILJENJE
Kvantitativni
podaci
KvalitetnaF I
klasaII
trupaca
III ukupno
Broj trupaca 27 141 124 29 321
Drvna masa ( m3) 31,9 162,1 122.5 17,4 333,9
Prosječna drvna
masa trupca ( nv)
Srednji promjer
trupca ( cm )
Prosječna dužina
trupca ( m )
Drvna masa piljene
građe (m3 )
Postotak iskorištenja
na pilani ( % )
Drvna masa korisnih
otpadaka (cei drvo) (m3)
Ukupno iskorištena
drvna masa ( m3)
Ukupni postotak (%)
iskorištenja trupaca
1,18
51,2
5,6
25,6
80,2
3,8
29,4
92,2
1,15
58,9
4,1
122,7
75,7
27,0
149,7
92,3
0,99
48,6
5,4
76,0
62,0
30,4
106,4
86,8
0,60
33,9
5,8
10.3
59,2
3,4
13,7
78,7
1,04
52,0
4.9
234,6
70,3
64,6
299,2
89,6