DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 16     <-- 16 -->        PDF

nirski trupci, koji u pravilu idu u druge tehnološke procese, inače se na
njima u pilani ostvaruje gubitak zbog, za pilanu, visoke
cijene sirovine.


b) Na pokusnim jelovim pilanskim trupcima I, II i III kvalitetne klase
na pilani se ostvaruje dobit ili akumulacije od 6,5%, dok je prosječna dobit
na rezanoj građi 1985. godine u SRH iznosila 7.3"/». a u SFRJ 5,lB/o.


c) Te su razlike znatne i ako se one stave u odnos sa prosječnom dobiti
ili dijelom akumulacije »industrije i rudarstva« SRH i SFRJ u 1985. godini,


onda su one u pokusu veće za 54,8*/», odnosno 58,5´Vn. Iz tog a proizlaz i
d a se zaist a di o akumulacij e prelijev a iz šumarstv a
u mehaničk u prerad u drva .


d) Taj isti zaključak se odnosi i na prosjek dobiti u rezanoj građi SRH,
koji je veći od našeg pokusa, a i u rezanoj građi SFRJ, koji je manji od našeg
pokusa.


e) Smatramo da bi, prema ovim podacima, bila opravdana revizija cijena
jelovoj pilanskoj oblovini na pomoćnom stovarištu. To bi se učinilo na taj
način što bi se dio utvrđene akumulacije u drvnoj industriji dogovorno podijelio
između te dvije grane privrede. Time bi se otklonili i permanentni prigovori
koji između njih postoje.


f) Budući da se ovdje radi samo o prvom dijelu naših istraživanja, to definitivne
zaključke namjeravamo donijeti u drugom napisu, odnosno na kraju
kompletne studije.


g) Također smatramo da bi konačno i cijene jelovoj pilanskoj oblovini
trebale biti funkcija srednjih promjera jelovih pilanskih trupaca, jer su prednosti
debljih trupaca i mnogobrojne i višeznačne.