DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 15     <-- 15 -->        PDF

cima naših istraživanja, tada smo ustanovili da su rezultati što smo ih dobili
ovim istraživanjima povoljniji u odnosu na one što ih je ostvarila »industrija
i rudarstvo« u SRH i SFRJ u 1984. i 1985. godini. Za 1986. godinu podaci
nijesu još bili sređeni, ali se na temelju podataka što ih donosimo u tabeli 8.
za 1984. i 1985. godinu vidi da bi oni u 1986. godini mogli biti podjednaki
ili da imaju tendenciju maloga pada. Prema tome ako bismo se zadovoljili
sa dobiti ili akumulacijom u pilanarstvu da bude u prosjeku grupacije sa iznosom
od 4.2% za SRH ili 4,1% za SFRJ u 1985. godini, onda razlika do 6,1°/«,
ili samo za pilanske trupce od 6,5"/o, predstavlja iznos koji bi trebalo komentirati.


Posve je sigurno da primarna mehanička prerada u drvnoj industriji
predstavlja prvu i najgrublju fazu obrade drva, odnosno proizvodnju repromaterijala
za daljnju preradu. Osim toga ona predstavlja i granično područje
sa šumarstvom. Podaci što smo ih donijeli za »industriju i rudarstvo«
su prosjeci od prvog do posljednjeg stupnja oplemenjivanja sirovine, a mi
smo se u ovim istraživanjima zaustavili na prvom stupnju. Budući da upravo
taj stupanj predstavlja granično područje, odnosno »kamen međaš« između
jedne i druge grane privrede i »jabuku razdora« i između jednih i drugih
stručnjaka, o čemu smo u uvodu pisali, onda je na ovome mjestu nužno istražiti
genezu te razlike između dijela akumulacije grupacije i našeg pokusa.
No prije toga treba istaći da prosječni dio akumulacije u našem pokusu,
koji se odnosi samo na pilanske trupce iznosi 6,5% na cijenu koštanja po jedinici
proizvoda, dok je taj isti dio za rezanu građu, prema tabeli 8. u SRH
bio 1985. godine 7,3%, a za SFRJ 5,1°A>. Prema tome podatak u našem pokusu
je veći od prosjeka »industrije i rudarstva« SRH za 54.8%, odnosno od prosjeka
SFRJ za 24,4%.


1) Uzorak za pokus je uzet po principu slučajnosti iz redovitih sječina koje
su. neovisno o istraživanjima, došle na red za sječu.


2) Ako zanemarimo F-trupce koji su u ovoj pokus slučajno »zalutali«,
pilanski strupci su bili kvalitete u prosjeku uobičajene godišnje prerade jelove
pilanske oblovine.


3) Prerada drva je izvršena prema uobičajenom tehnološkom procesu
prerade i proizvedena je ona piljena građa koja odgovora JUS-u, Cjeniku
i unaprijed poznatom kupcu standardnih proizvoda.


4) Troškovi prerade jelove pilanske oblovine su kvartalno-obračunskog
karaktera i oni su faktični, stvarni.
5) Realizacija piljene građe je također stvarna kategorija koja je knjigovodstveno
registrirana.


6) Utvrđena dobit ili dio akumulacije je također knjigovodstveno evidentiran,
ali nije istovremeno evidentiran uzrok njegovog nastajanja (racionalizacijom
rada, poboljšanjem tehnološkog procesa proizvodnje, smanjenjem
troškova poslovanja i si.).


Na kraju nam preostaje da


Zaključimo :


a) Od ukupne realizirane jelove pilanske oblovine oko 90% predstavljaju
pilanski trupci I, II i III kvalitetne klase. Ostatak od oko 10%» su jelovi fur


113