DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 14     <-- 14 -->        PDF

vrijednosti čak za 26,8% i za toliko je pilana preradom tih trupaca u gubitku.


Ipak se ne bi moglo sa sigurnošću reći da ti trupci nijesu odgovarali kvaliteti
pod kojom su realizirani, nego je njima cijena u navedenom Cjeniku
za pilanu previsoka. Već smo naveli da je za 129% veća od prosječne ugovorene
cijene pilanskoj oblovini. To je ipak nedopustivo, jer njihova kvaliteta
nije za toliko bolja od kvalitete jelovih pilanskih trupaca koji iza njih slijede.
a niti su ti F-trupci namijenjeni za pilansku, nego za furnirsku preradu.
Uostalom, to se najbolje vidi iz prosječnih vrijednosti piljene građe proizvedene
iz tih i »pilanskih« trupaca. Ona je kod svih pilanskih trupaca, kako
se iz tabele 8 vidi, redovito veća od stvarne cijene koštanja što je povoljno.
Povoljan je i prosjek dobiti ili akumulacije preradom svih jelovih trupaca
u iznosu od 6,1% na stvarnu cijenu koštanja.


Upravo ćemo se na ovom podatku više zadržati, jer nam je to bio i cilj
istraživanja. Još zapravo ne znamo da li je taj iznos od 6,1% dijela akumulacije
veliki, mali, povoljan, ili nepovoljan, jer još nemamo usporednih podataka
za njegovu ocjenu. Sigurni smo da bi taj iznos bio još i veći da su
F-trupci otpremljeni na furnirski nož (gdje im je i namjena), umjesto u
pilanu, na kojima je ostvaren znatan gubitak, što nije neobično u našoj svakidašnjoj
praksi, pa čak i kod tvrdih lišćara. Istina, prerada jelovih furnirskih
trupaca u furnire zahtijeva potpuno drugu tehnologiju, sasvim je drugi
(manji) postotak iskorištenja, osjetno veći troškovi prerade, ali se zato u toj
preradni proizvode kvalitetniji, odnosno vredniji proizvodi.


No, budući da o tome nemamo istraživanja, nego da nam ona tek predstoje,
to ovaj problem nećemo dalje komentirati. Međutim zadržat ćemo se
na podatku o prosječnoj dobiti ili dijelu akumulacije od 6,1%.


Iz cijele dosadašnje analize, a posebno iz analize tabele 6. vidljivo je
da su svi troškovi u proizvodnji jelove piljene građe podmireni. Plaćena je
naime sirovina na pilani u koju je cijenu uračunat, osim sirovine s nadmjerom
za postotak iskorištenja na pilani i utovar na pomoćnom stovarištu, zatim prijevoz
do pilane i istovar trupaca na pilanskom stovarištu. Nadalje su plaćeni
i ostali materijalni troškovi prerade jelovine na pilani, kao što su: ostali
materijal i usluge, troškovi održavanja sredstava rada (strane usluge), troškovi
amortizacije i napokon ostali troškovi poslovanja koji. po nomenklaturi,
spadaju u materijalne troškove. Potom su izdvojeni porezi i doprinosi iz dohotka
što terete jedinicu proizvoda, zatim ugovorne i zakonske obaveze, te
bruto osobni dohoci zaposlenih. Na taj način je formirana cijena koštanja ili
troškovna cijena proizvođača koja se sastoji iz materijalnih troškova i dijela
dohotka ili novostvorene vijednosti, a i dijela akumulacije što je unutra inkorporirana
kao trošak. Nakon što su od te cijene koštanja odbijeni negativni troškovi
i nakon što je formirana stvarna cijena koštanja i odbijena od prosječne
realizirane vrijednosti piljene građe — ostvaren je dio dobiti ili
akumulacije koji stoji na slobodnom raspolaganju
proizvođača.


Da bismo utvrdili da li je taj dio akumulacije povoljan, nepovoljan, velik
ili mali — obratili smo se Službi društvenog knjigovodstva SRH za potrebne
podatke. Ondje smo, naime, pronašli da se drvna industrija vodi pod »industrijom
i rudarstvom« SRH i SFRJ. Osim toga smo pronašli i druge potrebne
podatke koji su nas zanimali. Kada smo ih identificirali i usporedili sa poda