DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Dakle, sa tim početnim, osnovnim i najvećim troškovima »cijena sirovine
na pilani« uz odgovarajući postotak iskorištenja — otpočeli smo kalkulaciju
cijene koštanja ili troškovnu cijenu 1 m:! jelove piljene grade na pilani što
je donosimo u tabeli 6. Ostale kalkulativne elemente u toj tabeli smo prikupili
u DIP-u Ogulin, a odnose se na pilanu Josipdol za prvi 6 mjeseci 1986.
godine (kada smo i obavili odnosni pokus).


Ti ostali troškovi su razvrstani po kriterijima i principima Službe društvenog
knjigovodstva SRH, tako da mi na njih niti smo htjeli, a niti smo
mogli utjecati. Oni su stvarni i potpuno su primjenjivi i na naš pokus i na redovnu
proizvodnju u navedenom razdoblju.


Zbrajanjem svih troškovnih elemenata u toj tabeli — formirali smo cijenu
koštanja po jedinici piljene građe kao funkciju kvalitete pilanskih trupaca
iz kojih je ta građa proizvedena. Na kraju smo. kao što se to i inače radi.
od cijene koštanja odbili negativne troškove nastale realizacijom korisnih
pilanskih otpadaka i tako formirali stvarnu cijenu koštanja po
jedinici proizvoda piljene građe, također kao funkciju kvalitete pilanskih trupaca
iz kojih je ista proizvedena. Iz posljednje kolone tabele 6 vidi se da je
stvarna cijena koštanja 1 ms piljene građe proizvedene iz jelovih furnirskih
trupaca veća od prosječne samo za 62"/», dok je cijena te sirovine na pilani bila
veća od prosječno ugovorene čak za 1290/o. Nadalje se vidi da je stvarna cijena
koštanja 1 m3 piljene građe proizvedene iz jelovih pilanskih trupaca I klase
manja od prosječne, dok je cijena sirovine na pilani bila veća za 3%, odnosno
da su ti odnosi približni.


Naprijed smo naveli da je cijena sirovine na pilani II klase pilanskih
trupaca bila manja od prosječne ugovorene za 19%, a III klase za 28°/», dok
je stvarna cijena koštanja jelove piljene građe proizvedene iz tih trupaca manja
od prosječne za 7%, odnosno za 10*/«. Iz toga se može izvući određeni zaključak
koji govori da je stvarna cijena koštanja po jedinici proizvoda piljene
građe podjednaka, bez osvrta na kvalitetu pilanskih trupaca iz kojih je ta
građa proizvedena, ali pod uvjetom da se iz te stvarne cijene koštanja isključi
cijena sirovine na pilani. U analizi koja slijedi vidjet ćemo da li kvaliteta
piljene građe što je proizvedena iz pojedinih kvalitetnih klasa jelovih trupaca
opravdava vidljivo različite cijene između tih trupaca.


U tabeli 7. smo donijeli relativne odnose po masi i vrijednosti piljene
građe proizvedene iz pojedinih klasa jelovih trupaca. Iz te tabele se odmah
vidi da su relativni iznosi (zaokruženi) po vrijednosti piljenica kvalitete CPC
i I klase veći od onih po masi i to kod svih kvalitetnih klasa trupaca i u prosjeku,
dok su kod drugih klasa piljenica (II, III. IV i V) manji po vrijednosti
nego po masi. Tek kod piljenih greda su oni opet veći po vrijednosti nego
po masi. dok su kod letava ti odnosi podjednaki. Iz tabele 7. se nadalje vidi,
što je bilo i za pretpostaviti, da je kvaliteta piljene građe funkcija kvalitete
pilanskih trupaca iz kojih je proizvedena, iako to nije posve signifikantno
kod trupaca F-kvalitete. To zbog toga što ti trupci nijesu u potpunosti odgovarali
kvalitetnoj klasi u koju su bili razvrstani, jer su na presjecima imali
znatno izmijenjenu boju, odnosno presjeci su im bili žuto-zatvorene boje na
putu prema okružljivosti. To upućuje na prestarjelost jelovih stabala iz kojih
su ti trupci proizvedeni, tim prije što su to u pravilu prvi trupci od panja.


To se vidi iz posljednje tabele 8. u kojoj se stvarna cijena koštanja proizvedene
piljene građe iz tih trupaca veća od njezine prosječne realizirane