DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1987 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Ovakvim tehnološkim procesom uveliko nam je olakšana prerada trupaca
po kvalitetnim klasama, jer je jedna radna smjena pilila jednu, a druga
drugu klasu trupaca; tako nije bilo teoretske, a niti praktične mogućnosti
da se piljena građa pomiješa. Cak smo posebno evidentirali i pilanske otpatke
po klasama trupaca iz kojih su nastali, a koji se dalje otpremaju
u tvornice celuloze; u pilani se njihova protuvrijednost knjiži kao negativan
trošak. Dakle, sve smo uspjeli evidentirati po klasama trupaca, osim piljevine
i najsitnijih otpadaka što se otpremaju u vlastitu kotlovnicu za proizvodnju
pare.


Na sortirnom polju ili sortirnici piljenu građu su, po JUS-u, klasirali
specijalno obučeni radnici za taj odgovorni posao, a onda su je otpremili
na vitlanje ili izravno kupcima. U tabeli 1. također donosimo i najgrublje
rezultate što smo ih dobili ovim pokusom. U tabeli 2. pak donosimo finu
strukturu piljene građe po kvalitetnim klasama pilanskih trupaca iz kojih je
ona proizvedena. U tabeli 3. donosimo izvadak iz službenog Cjenika za piljenu
građu, ali samo za one dimenzije i kvalitetu piljene građe što smo je
imali u našem pokusu.


Na temelju tih dvaju neizbježnih podataka izradili smo vrijednosnu
tabelu 4. za piljenu građu, opet po kvalitetnim klasama jelovih trupaca i ukupno,
te u procentualnim odnosima. U tabeli 5. donosimo izvadak iz službenog
Cjenika za jelove trupce dopremljene sa 38 km u pilanu. Taj iznos nam
predstavlja početni i najveći trošak pri kalkulaciji cijene koštanja jelove
piljene građe što je donosimo u tabeli 6. Pri kalkulaciji troškova sirovine za
proizvodnju 1 m3 piljene građe — neizbježno smo vodili računa i o postotku
iskorištenja drvne mase, što se vidi u tabeli 6. Tu cijenu smo umanjili za
vrijednost realiziranih korisnih pilanskih otpadaka koji su već plaćeni u cijeni
sirovine. U tabeli 7. smo prikazali kvantitativne i kvalitativne relativne odnose
piljene građe po masi i vrijednosti kao funkcije kvalitete pilanskih trupaca
iz kojih je ta piljena građa proizvedena.


I na kraju u sintetskoj tabeli 8. donosimo sve relevantne podatke što
smo ih dobili ovim istraživanjima i koji su nam bili ciljem istraživanja. Osim
toga u toj tabeli donosimo i komparativne podatke za »industrij u i r u-
Jdarstvo«, te »rezanu građu« u SRH i SFRJ za 1984. i 1985. godinu
što smo ih prikupili u SDK SRH, a zatim prigodno obradili za ove potrebe.


Nakon što provedemo analizu svih rezultata istraživanja prikazanih u tabelama
1. do 8. — u mogućnosti smo da na temelju te analize donesemo
i odgovarajuće zaključke koji će se odnositi samo na ovaj pokus i na slične
uvjete onima pod kojima smo istraživali.


ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA


U tabeli 1. smo prikazali jelove pilanske trupce po kvalitetnim klasama.
Kako se iz tabele vidi, za ovaj pokus smo uzeli 321 jelov trupac s ukupnom
drvnom masom od 333.9 m-1


Od toga broja trupaca 27 ih je bilo furnirskih (F) s drvnom masom od


31.9 m3, odnosno prosječnom drvnom masom po trupcu od 1,18 nv1 i srednjim
promjerom trupca od 51,2 cm. te prosječnom dužinom trupca od 5,6 m.
108