DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 95     <-- 95 -->        PDF

U Gospodarstvu je zaposleno 400 stalnih radnika a povremeno 300 đaljnih,
prosječni osobni dohodak u prvom polugodištu ove (1986) godine iznosio je 75 000
dinara.


Nakon zakuske, koju je priredila Šumarija Opatija, upravitelj te Šumarije
inž. K a t a 1 i n i ć i njegov zamjenik inž. Merle prikazali su svoju Šumariju.
Površina društvenih šuma Šumarije iznosi 8 000 ha a privatnih 12 000 ha. Do
sada je uređeno 9 500 ha a uređajne osnove radi Šumarski institut Jastrebarsko,
koji je i inače usko povezan sa šumarstvom Istre. Upoznavanje s ovom Šumarijom
nastavljeno je na terenu, na području Učke, na kojoj se nalaze visoke regularne
i preborne sastojine bukve. Prosječna drvna masa sastojina po ha na Učki


SI. 1. U lijepim i vrijednim bukovim sastojinama na Učki.


Foto: VI. Spoljarić


kreće se oko 140 m:´> s godišnjim prirastom od 25 000 m:l a toliki je i etat. Na
tom području ima i nešto kultura smreke, bora i arišta starih 80 i više godina.
Poslije sječe ove površine morati će se umjetnim načinom pošumiti, jer se sastojine,
iako proređene, prirodno ne pomlađuju. Bukove sastojine na Učki vrlo
su lijepe, stabla nisu jakih rpomjera ali kvalitetnog drva, vrlo fine strukture
i bez tamnog srca, pa Šumarija godišnje isporučuje oko 3 000 m"> furnirskih
trupaca »Slavoniji*, u Slavonskom Brodu i »Javoru« u Pivki.


Nakon pregleda sastojina na tom dijelu Učke prebacili smo se starom cestom
na istarsku stranu i spustili do ulaza u tunel. O tunelu koji je na nadmorskoj
visini od 495 m i dug 5060 metara, i njegovoj gradnji govorio je i prikazao
film direktor toga OOUR-a istarskih cesta.