DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 94     <-- 94 -->        PDF

IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDJ


EKSKURZIJA DRUŠTVA IT ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
ZAGREB U ISTRU RUJNA 1986. GODINE


Ekskurzija je održana s polaskom iz Zagreba 23. rujna 1986. godine u 6,15
sati poslovnim vlakom iz Zagreba do Rijeke i povratkom 25. rujna brzim vlakom
»Učka« u 22 sata.


Sudionike ekskurzije, njih dvadeset i troje, na riječkoj željezničkoj stanici
dočekali su zamjenik upravitelja Šumarije Opatija inž. Merl e te umirovljenici
inž. Ivo Na Vati ! i inž. Miloš P u ž a r. Iz Rijeke s udobnim autobusom
Kvarner ekspresa odvezli smo se u Matulje, gdje je sjedište Šumarije Opatija, i
gdje nas je dočekao inž. Ivo K i s i č e k, direktor Šumskog gospodarstva »Istra«,
sa sjedištem u Buzetu. Nakon pozdrava inž. Kisiček izložio je osnovne karakteristike
Š. g. »Istra«.


Brizi Šumskog gospodarstva »Istra« povjerene su šume, općenarodne i privatne,
ne samo na području istarskih općina (Buje, Buzet, Labin, Opatija, Pa-
Zin, Pula i Poreč) nego i otoka Cresa i Lošinja. Površina šuma i šumskog zemljišta
iznosi 127 000 ha od čega 57 000 ha društvenih a 75 000 ha u vlasništvu,
privatnih. Etat iznosi godišnje prosječno 130 000 m:l od čega 60 000 m3 iz društvenih
a 70 000 m! iz privatnih šuma. Kako od etata 80% otpada na ogrjevno drvo,
to je razumljivo da vrijednost etata ne može pokriti sve financijske potrebe gospodarstva,
pa je ono bilo prisiljeno manjak nadoknaditi drugim djelatnostima.
To su: hortikultura, iskorišćivanje sporednih šumskih proizvoda, servisna pilana
u Štalijama i proizvodnja drvene ambalaže u Lanišću. Hortikulturnom djelatnošću
Gospodarstvo ostvaruje trećinu ukupnog godišnjeg prihoda (2,7 milijardi, novih
dinara) a to je omogućeno angažiranjem Gospodarstva na podizanju i održavanju
hortikulturnog dijela turističke izgradnje. U tu svrhu, a i za proizvodnju
sadnica za pošumljavanje, osnovan je na području Šumarije Buje rasadnik
»Frančeskija«.


Autohtona šuma u Istri je šuma listača, dok su četinjače unesene akcijom
pošumljavanja golog krša od druge polovice prošlog stoljeća do danas. U brdsko-
planinskom dijelu, na Ćićariji i na Učki, nalaze se bukove sastojine, na pojedinim
obalnim dijelovima nalazi se šuma crnike a ostalo područje pripada fitocenozi
hrvatske bjelograbove šume. Najvrednija vrsta na području bjelograbove
fitocenoze su hrastovi, tj. hrast medunac i cer, te u novije vrijeme determiniraju
poluzimzeleni hrastovi drmun i gradun. U Srednjoj Istri, podno Učke i na otoku
Cresu nalazi se i pitomi kesten. U dolini rijeke Mirne i njezine pritoke Botonegla
nalazi se šuma hrasta lužnjaka (s jasenom i, gotovo iščezlim, brijestom). Od četinjača
u primorskom dijelu nalaze se sastojine (kulture) alepskog bora a u unutrašnjosti
crnog bora. Na Ućki ima i nešto kultura smreke i ariša. Šumski
požari nisu rijetkost ali dobro organizirana protupožarna služba, u koju je uključena
i turistička avijacija, u posljednje vrijeme omogućuju hitnu intervenciju
i požari se gase u začetku, u koliko nema jačeg vjetra.


Izvozom drva, paleta, sadnica i gljiva (tartufa) Gospodarstvo ostvaruje oko
8" „ svoga brutto prihoda odnosno u približnoj vrijednosti jedne milijarde lira,


92