DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 91     <-- 91 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


PUBLIKACIJE POVODOM XVIII — IUFRO KONGRESA (2)


U prošlom broju Šumarskog lista (br. 11—12 1986) prikazane su dvije publikacije
izdane povodom održavanja IUFRO kongresa prošle godine u Ljubljani s
ekskurzijama po cijeloj zemlji. To je bila knjiga »Sume i prerada drveta Jugoslavije
« kao glavna publikacija za taj Kongres te knjiga »Stari slavonski hrastici
« D. Tonkovića, publikacija koju su primili učesnici ekskurzije na području
RO »Slavonska šuma« i DIK »Spačva« u Vinkovcima. Sada prikazujemo daljnje
dvije publikacije, »Šumarstvo i prerada drva Gorskog kotara i Hrvatskog primorja«
i »Arboretum Lisičine«.


1. Publikaciju Šumarstvo i prerada drva Gorskog kotara i Hrvatskog primorja
izdalo je Goransko-primorsko šumsko gospodarstvo Delnice u 500 primjeraka na
hrvatskom a 250 na egleskom jeziku. Uređivački odbor bio je u sastavu,
prema redosljedu teksta u publikaciji, Milan Zdjelar, dipl. inž.. Prof. dr. Simeon
Tomanić, dipl. inž. i Alojzije Frković, dipl. inž. Autori tekstova su:
Prof. dr. Dušan Klepac : Uređivanje šuma u Gorskom kotaru,


Milan Zdjelar , dipl. inž: Goransko-primorsko šumsko gospodarstvo Delnice,


Mr Ivan Liker , dipl. inž.: Prerada drva u Gorskom kotaru i Hrvatskom
primorju,
Alojzije Frković , dipl. inž.: Posebno zaštićeni objekti prirode.
Težište članka Prof. Klepc a je u prikazu uređenja šume nastavno-pokusnog


šumskog objekta zagrebačkog fakulteta u šumi Sungerski lug. Kako je tekst, kojeg
je prof. Klepac izložio sudionicima ekskurzije u Gorskom kotaru, prvenstveno
namijenjen inostranim učesnicima Kongresa, to je u Uvodu prikazao »šumarsku«
sliku Gorskog kotara s posebnim osvrtom na gospodarenje i uređivanje šuma nekoć
i danas u tom području. Posebno je naglasio, da je »uređivanje šuma u općinskim
šumama (šumama zemljišnih zajednica) Gorskog kotara bilo vrlo napredna
— na evropskoj razini — što svjedoče dobro uređene šume kao i mnoge rasprave,
studije i članci u Šumarskom listu ondašnjeg vremena«. Šuma Sungerski
lug bila je vlasništvo Zemljišne zajednice Sunger, koja je, kao u ostalom i mnoge
druge zemljišne zajednice u Gorskom kotaru, štedljivo gospodarila, pa je drvna
zaliha dosegla i 1200 m:1 po ha. iako je po tadašnjim propisima bila dovoljna i
masa od 480 m;! ´ha. Danas se na pokusnoj plohi drži 550 m:!/ha uz godišnji volumni
prirast 11,6 m:´ ha s prilivom 7 stabala po ha (11 m:l godišnje po ha) uz dominantnu
visinu stabala 40 m. Sungerski lug je mješovita sastojina s udjelom jele
74%, smreke 22" „ i bukve 4"´„.


Površina posjeda G. p. šumskog gospodarstva Delnice iznosi 206 612 ha od čega
su 171 926 ha ekonomske šume, 17 460 ha zaštitne i šume s posebnom namjenom,
14 688 ha neobraslih površina i 2 538 ha neplodnih površina. Šume prema ekološkogospodarskim
tipovima i biljnim zajednicama Inž. Zdjela r prikazao je u tabličnom
pregledu s podatkom površine svakog tipa i zajednice. To su, koliko mi je
poznato, prvi javno objavljeni podaci o kvantifikaciji rasprostranjenosti pojedinih
šumskih zajednica. Tim podacima služit će se, nesumnjivo, za utvrđivanje


89