DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 86     <-- 86 -->        PDF

STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


SASTANAK ŠUMARA I ISTRAŽIVAČA VEGETACIJE
— FOTOINTERPRETATORA U JUGOSLAVENSKOJ AKADEMIJI
ZNANOSTI I UMJETNOSTI


Zagreb 26. 01. 1986.


U okviru Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU) već niz
godina s uspjehom djeluje SAVJET ZA DALJINSKA ISTRAŽIVANJA I FOTOINTERPRETACIJU
čije su članice radne organizacije, koje primjenjuju metode
iz znanstvenog i stručnog područja djelatnosti Savjeta. Pojedinci, stručnjaci raznih
struka (geolozi, šumari, pedolozi, arheolozi i drugi), specijalisti iz dnaljinskih istraživanja
i fotointerpretacije u Savjetu djeluju kao članovi radnih organizacija,
članica Savjeta. Savjet povremeno izdaje svoj »Bilten Savjeta za daljinska istraživanja
i fotointerpretaciju JAZU«. Iz njega se vidi djelatnost Savjeta u određenom
vremenskom razdoblju, a do sada je iziülo :;odam brojeva. Prema području
djelatnosti Savjet ima komisije i radne grupe.


U organizaciji komisije za šumarstvo i ekologiju održan je 24. siječnja 1986.
u Zagrebu, u palači JAZU, sastanak fotointerpretatora šumara i istraživača vegetacije,
kojemu je prisustvovalo 22 učesnika, od toga 5 iz SR Slovenije, 2 iz SU
Bosne i Hercegovine, a 15 iz SR Hrvatske.


Na početku rada u kraćem izlaganju prof. Dr. Zdenko T o m a š e g o v i ć je
iznio povijest razvoja šumarske fotogrametrije i fotointerpretacije pretežno a
Hrvastkoj. ali i šire. u Jugoslaviji. Prvu knjigu iz fotogrametrije na slavenskom
jugu publicirao je još davne 1897. profesor Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima,
ustanove koja je bila preteča Šumarskog fakulteta, ing. Franjo pl. Kruži´.´,
pod naslovom »Fotogrametrija i praktični dio tahimetrije«. Ako se izuzme nekoliko
informativnih članaka u stručnim časopisima između dva rata, početak kontinuiranog
istraživanja i primjene šumarske fotogrametrije u Hrvatskoj i u Jugoslaviji
pada iza 1945. Jezgro razvitka bilo je u Katedri za geodeziju Šumarskog fakulteta
u Zagrebu, koja razvija suradnju s šumarskim stručnjacima iz cijele Jugoslavije,
što rezultira stručnim i znanstvenim radovima. Naročito je uspješno djelovanje
Katedre na polju edukacije, tako di se osim redovite nastave za studente
šumarstva od 1951., održavaju od 1954. i brojni seminari za šumare iz
prakse, ali i za stručnjake iz ostalih struka koje istražuju prostor (pedologe, geologe,
geografe, stručnjake za hortikulturu i druge), ne samo iz Hrvatske, nego
i iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore, čime se promiče primjena fotointerpretacije
ne samo u šumarstvu, nego i u drugim geoznanostima. Potreba za
tim da se svi ti stručnjaci fotointerpretatori nađu okupljeni na jednom mjestu,
u jednoj asocijaciji, kako bi se unaprijedila njihova međusobna suradnja, ostvarena
je 1978. osnivanjem Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju
JAZU, naročito nastojanjima Dr. Z. Tomašegovića, B. Košćeca i S. Grand
i ć a.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Na sastanku Akademiji 24. siječnja 1986. raspravljalo se je o područjima
znanstvenih istraživanja i primjene u domeni primjene daljinskih istraživanja
i fotointerpretacije u šumarstvu, koja bi u budućnosti u Jugoslaviji trebala imati
prioritet, naročito s obzirom na donošenje plana razvoja za razdoblje od 1986. —
1990. Prijedlog prioriteta podastrijeli su Dr. Z. Tomašegvić , Dr. M. Hoče v
a r iz Ljubljane i Z. Kalafadžić . Nakon vrlo žive i konkretne rasprave učesnici
sastanka su se složili da ti prioriteti budu:


1. Izrada dokumentacije (kataloga) o izvršenim aerosnimanjima. Koordinacija
planiranja novih snimanja. Uvjete tih snimanja formulirati tako, da se omogući
korišćenje snimaka od više korisnika, čime bi se doprinijelo sniženju troškova.
2. Intenziviranje i proširenje edukacije iz primjene daljinskih istraživanja i
foatointerpretacije u šumarstvu. Ograničavajući faktor za uvođenje novih tehnologija
i metoda su vrlo često kadrovi, a ne financijska sredstva.
3. Intenziviranje primjene infracrvenih kolornih filmova. Za ustanovljavanje
obujma i prostornog rasprostranjenja oštećenja šuma djelovanjem raznih abiotičkih
i biotičkih faktora okoliša ti pseudokolorni snimci su najpogodnije sredstvo.
4. Uvođenje crnobijelih ili pseudokolornih stereoortofoto karata kao oblika ODK
(osnovne državne karte) u šumovitim predjelima Jugoslavije.
5. Istraživanja o optimalnim metodama određivanja volumena drva u šumama
fotointerpretacijskim metodama.
6. Integracija metoda i rezultata daljinskih istraživanja po pojedinim strukama
u državni informacijski sustav (datoteka, banka podataka).
7. Istraživanja o svrsishodnosti i značenju snimanja nefotografskim tehnikama,
te fotointerpretacije podržane elektroničkim računalima za šumarstvo Jugoslavije.
8. Intenziviranje primjene daljinskih istraživanja za analizu prostora i prostorno
planiranje.
9. Fotointerpetacijom racionalizirati dobivanje podataka za uređivanje šuma
i unapređenje gospodarenja u šumama na kojima postoji pravo vlasništva.
Zvonimir KALAFADŽIC